Praha, 23. března 2021Společnost EY vyhlásila letošního vítěze krajské soutěže EY Podnikatel roku Plzeňského kraje, kterým se stali Jaroslav Follprecht a Roman Žák, podnikatelská dvojice zakladatelů a majitelů technologické firmy AIMTEC a.s. Jejich špičková IT řešení je možné nalézt v mnoha výrobních, logistických a distribučních firmách nebo v automobilovém průmyslu po celém světě, mimo jiné v Německu, USA, Mexiku nebo v Číně. Společnost zaměstnává více než 150 lidí a roční obrat přesahuje 370 milionů korun.

Nezávislá porota, jíž předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky Oliver Dlouhý z Kiwi.com, ocenila u Jaroslava Follprechta a Romana Žáka jejich pracovitost, vytrvalost a vizi, kterou dokázali přetvořit do inovativních digitálních řešení pro své klienty v České republice i ve světě, a rovněž to, že vybudovali úspěšnou, společensky odpovědnou firmu.

„Potvrdilo se, že když budujete firmu po dobu 25 let s jasnou vizí, postavíte ji na hodnotách a obklopíte se skvělými lidmi, tak to funguje. Podařilo se nám vytvořit takový AIMTEC, ve kterém všichni společně posouvají kupředu naši schopnost konkurovat těm nejlepším a za to všem kolegům děkujeme,“ uvedli Jaroslav Follprecht a Roman Žák, zakladatelé firmy AIMTEC a držitelé titulu EY Podnikatel roku 2020 Plzeňského kraje.

Podnikání a řízení firmy ve dvojici má svá úskalí. Zakladatelé firmy AIMTEC Jaroslav a Roman svým příběhem ukazují, jak lze společně úspěšně budovat firmu přes dvacet let,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, a dodává: „Do budoucna plánují předat firmu dětem a já držím palce, ať se jim generační výměna rovněž povede.“

Ocenění podnikatelé jsou jistě inspirací pro mnohé mladé lidi, kteří svoji kariéru třeba teprve začínají. Uplynulý rok byl a stále je pro řadu z nich velmi náročný a nevypočitatelný. O to je jejich úspěch ještě cennější. Je obecnou pravdou, že ocenění jednotlivce je do velké míry úspěchem celého týmu či zaměstnanců. Málokdy se k tomu ale dodává, jak obrovskou odpovědnost podnikatel za své zaměstnance nese. Jedno bez druhého může jen těžko dobře fungovat. To bych ráda připomněla a ocenila, protože v dnešní době to není vůbec jednoduché, natož pak v mnohých případech samozřejmé,“ uvedla Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje.

Titul EY Podnikatel roku Plzeňského kraje byl letos udělen potřetí. Loňským vítězem a držitelem titulu se stal Jiří Soukup, zakladatel a majitel rodinné firmy KERAMIKA SOUKUP a.s., jehož společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů obkladů, dlažeb, sanity a podlah na českém i slovenském trhu.

Výsledky celostátního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 České republiky budou vyhlášeny 7. dubna 2021. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2021, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku.

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2020 je BMW Česká republika. Partnerem soutěže je společnost Raiffeisenbank. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporuje agentura CzechInvest a Asociace společenské odpovědnosti. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

_______________________________________________________________________

Profil vítěze:

 

Jaroslav Follprecht a Roman Žák, AIMTEC a.s.

Jaroslav Follprecht a Roman Žák oba vystudovali Západočeskou univerzitu v Plzni, ale jejich cesty se střetly v Praze, kde v 90. letech pracovali pro stejného zaměstnavatele. Brzy začali přemýšlet o založení vlastní firmy, a nakonec se vrátili zpět do Plzně, kde v roce 1996 vznikla technologická a poradenská společnost Aimtec. Ve vedení oba aktivně působí dodnes – Follprecht je výkonným ředitelem a dohlíží na každodenní chod společnosti, Žák je předsedou představenstva a má na starosti celkovou strategii a vizi.

Aimtec se prostřednictvím svých pěti divizí zaměřuje na efektivní digitalizaci výroby a logistiky u středně velkých výrobních firem, primárně z automobilového průmyslu. Od optimalizace, digitalizace a automatizace veškerých procesů uvnitř firmy, až po integraci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Za svou největší konkurenční výhodu považují široký záběr, schopnost propojovat jednotlivé věci a činnosti a také vysokou flexibilitu a rychlost implementace navrhovaných řešení a procesů.

Společnost zaměstnává více než 150 lidí a roční obrat přesahuje 370 milionů korun. Zhruba 60 % obratu pokrývá domácí trh, ale Aimtec se postupně prosazuje také v zahraničí, především v Německu, které Follprecht s Žákem vnímají jako odrazový můstek pro další expanzi do Evropy i mimo ni. Právě geografická expanze je jedním z cílů firmy pro následující roky. Krizový rok 2020 společnost nijak výrazně nezbrzdil, propad v tržbách zaznamenala pouze v dílčích oblastech a projektech. Ve výsledku ale Aimtec dosáhl vyššího zisku, než bylo původně v plánu, částečně také díky efektivním úsporným opatřením, která byla zavedena hned na jaře. Během krize firma úzce spolupracovala s plzeňskou Fakultní nemocnicí, pro kterou nakoupila například mobilní sonografy pro vyšetřování v domácím prostředí pacientů. Dlouhodobě pak Aimtec podporuje například nadační fond Alzheimer a řadu dalších prospěšných projektů. Pravidelně také pořádá AIMTEC Open Race, jeden z největších cyklo maratonů pro širokou veřejnost v okolí a zároveň je jedním z tahounů technologického vzdělávání v regionu – spolupracuje především se středními průmyslovými školami a univerzitou. Spolupráci navazuje i přímo se studenty, řadu z nich následně i zaměstnává.

Jaroslav Follprecht a Roman Žák se shodují, že firma je pro ně zároveň i velkým koníčkem a zdrojem energie. Svému byznysu věří a do budoucna by firmu rádi předali dětem. Ty už nyní do jejího chodu postupně zapojují.

_______________________________________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Plzeňského kraje

2012: Zdeněk Blažek, Replast Holding

2019: Jiří Soukup, KERAMIKA SOUKUP

2020: Jaroslav Follprecht a Roman Žák, AIMTEC

______________________________________________________________________________

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem.

Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 50 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz

 

 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

 

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www. ey.com/CZ.

 

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram