Novinky
Tiskové zprávy

České firmy chtějí růst a expandovat na nové trhy. Pomoci jim mají inovace i silná ekonomika, problém vidí v nedostatku lidí

► Podle průzkumu poradenské společnosti EY plánuje v příštím roce růst 90 % českých firem, skoro polovina chce expandovat na nových trzích
► Čeští podnikatelé jsou přitom v mezinárodním srovnání optimističtí, co se týče budoucího růstu
► Velkou roli v rozvoji firem budou hrát zejména investice do inovací a nových technologií (34 %), lidské zdroje ale tím čeští podnikatelé nahradit nehodlají
► 80 % českých firem plánuje v příštím roce nabírat nové zaměstnance, pro 64 % podnikatelů je pro budoucí rozvoj nezbytná kvalifikovaná pracovní síla. Firmy ve světě investují především do vlastních zaměstnanců
► Růst českých firem může ohrozit nedostatek pracovních sil (67 %), nízká poptávka (22 %) a navýšení výrobních nákladů (22 %)

Praha, 18. října 2017 Ekonomice se daří a společně s ní si věří i firmy. Jejich majitelé plánují pro příští rok výrazně růst, a to i mimo domácí trh. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti EY mezi českými a světovými podnikateli. V České republice odpovídali účastníci předchozích ročníků soutěže EY Podnikatel roku, která v září zahájila 18. ročník. Domácí podnikatelé svého cíle chtějí dosáhnout zejména organicky (66 %) nebo expanzí na nové trhy (40 %), pro třetinu firem jsou klíčové investice do inovací a vývoje (34 %). Firmy ale nečekají, že robotizace a nové technologie sníží počet zaměstnanců. Naopak osm z deseti firem plánuje v příštím roce nabírat nové pracovníky. Spíš než v silné koruně vidí hlavní překážky pro růst v nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Čeští i světoví podnikatelé si na rok 2018 věří, chybějí jim však lidé

Zvyšování efektivity pomocí digitalizace, rostoucí míra robotizace a automatizace, investování do vlastního výzkumu a vývoje ale i nabíraní nových zaměstnanců – to vše jsou trendy, které budou v příštím roce ovlivňovat české firmy a pomáhat jim v dalším růstu. Domácí podnikatelé se propadu, ekonomických výkyvů, politické nestability anebo silnější koruny nebojí.

Naopak, jejich plány jsou poměrně smělé. Nejvíce českých (36 %), respektive světových podnikatelů (34 %) plánuje pro své firmy na rok 2018 růst o 5-10 %. Růst nad 20 % očekává dokonce 13 % dotázaných českých i světových podnikatelů.

 

   

Rychlého a trvalého růstu chtějí české firmy dosáhnout organicky ve svém současném odvětví, vstupem na nové trhy, konsolidací aktivit nebo vstupem do nových odvětví podnikání. Seznamu způsobů, jakým dosáhnout růstu, vévodí v případě světových podnikatelů expanze na nové trhy, růst v rámci další podnikatelské činnosti a zvyšováním tržního podílu.

„I když si podnikatelé rizika a případný propad příjmů v současné době tolik nepřipouští, účastníci předchozích ročníku soutěže EY Podnikatel roku varují, že ohrozit je může především nedostatek pracovních sil. Stále více českých firem se již dnes potýká s problémem, jak udržet stávající zaměstnance a kde hledat nové talenty. Bude velkou výzvou nejen pro samotné podnikatele ale i pro novu vládu připravit podmínky, které podnikatelům zajistí dostatečný přísun nových zaměstnanců,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

 

  

Za největší problém a výzvu do budoucna považují majitelé českých firem nedostatek kvalitních lidí, překážku pro další růst v něm vidí až dvě třetiny firem. Další rizika pro dosažení vlastních plánů pak české firmy vidí v navýšení výrobních nákladů (22 %) a případné snížení poptávky (22 %). U jejich kolegů ve světě pak mezi největší rizika patří sílící konkurence (20 %), geopolitická nestabilita (17 %) a regulatorní omezení (12 %).

Čeští podnikatelé jsou v mezinárodním měřítku inovátoři

Vedle kvalifikované síly je pro budoucí růst českých firem nezbytné inovovat a modernizovat. V této oblasti jsou české firmy nadprůměrně inovativní. Třetina českých firem plánuje v příštím roce investovat do inovací, nových technologií a vlastního výzkumu a vývoje. Ve světě pak je to pětina firem, převažuje zde spíše trend investovat do lidského kapitálu – vlastních zaměstnanců. Čtvrtina globálních podnikatelů vnímá investice do vlastních zaměstnanců, jejich kreativity a experimentálních projektů jako primární způsob pro inovace.

Co by české podnikatele přimělo během následujícího roku ještě více investovat do inovací? Především požadavky zákazníků (62 %), snaha o zvýšení ziskovosti (34 %) a další růst ceny práce (30 %). Naproti tomu, ve světě je hlavní hnací sílou investic do inovací konkurence (19 %) a zvýšení zisku (19 %), následovanou cenovou dostupností nových technologií (17 %).

„Doposud byly české firmy při investování do nových technologií spíše opatrné. Naráží ale na limity organického růstu. Inovace, investice do moderních technologií nebo vlastní výzkum se ukazují jako nezbytné pro další rozvoj firem. Inovace totiž pomáhají zvýšit konkurenceschopnost. Díky digitálním řešením a automatizaci mohou firmy zlepšit efektivitu výroby i produktivitu, prorazit na dalších trzích a výrazně tak v dnešní pozitivní ekonomické situaci podpořit své růstové ambice,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

Robotizace výrobního procesu v dalších 5 letech neohrozí pracovní místa

Nasazování nových výrobních technologií nebo robotizace firem ale nemá podle podnikatelů mít negativní dopad na zaměstnance. Tvrdí to sedm z deseti českých i světových podnikatelů.

„Zvýšená produktivita práce díky inovacím povede ke zvýšení samotné produkční kapacity firem. To s sebou ale naopak nese potřebu vytvářet nová pracovní místa, i když s rozdílnější strukturou, než je tomu dnes. Stačí se podívat do sousedního Německa. Tamní ekonomika má vysokou míru robotizace a přitom nízkou míru nezaměstnanosti,“ uzavírá  Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

Dalším důvodem, proč by se čeští zaměstnanci neměli cítit v ohrožení je fakt, že podnikatelé obecně plánují selektivní přijetí jen některých prvků robotizace. Ty mají vést zejména ke zvýšení efektivity některých rutinních operací, které dnes brání růstu produktivity.

18. ročník EY Podnikatel roku uzavírá přihlášky a nominace již 21. října 2017 

Nominovat podnikatele do soutěže EY Podnikatel roku 2017 může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele.

Soutěžní kategorie

Soutěží se v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Porota již tradičně oceňuje i nejlepší podnikatele v jednotlivých krajích. Hlavní mediální partner soutěže Česká televize uděluje Cenu České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Hlavní spoluorganizátor soutěže deník MF DNES a iDNES.cz. již tradičně vyhlašuje čtenářskou anketu o nejlepší podnikatelský příběh. 

 

Informace o průzkumu

EY Growth Barometer je globální průzkum mezi podnikateli, který mapuje růstové ambice společností. Globální průzkum se zaměřil na čtyři hlavní témata: jak vedoucí pracovníci vnímají makro prostředí, jak plánují podnikatelé v dalším roce růst a jaké mají priority v oblasti růstu, dále jaká jsou hlavní rizika, která mohou ohrozit růstové plány a jaké růstové strategie volí pro dosažení svých cílů. EY společně s mezinárodní obchodní skupinou Euromoney provedla on-line průzkum v kombinaci s hloubkovými rozhovory ve 30 zemích světa. Respondenti byli vybírání na základě geografického rozložení a podle globálního HDP (dle údajů Světové banky z roku 2016). Šest zemí bylo zvoleno na základě tzv. „divoké karty“, ty představují vysoce se rozvíjející trhy. Celkem se globálního průzkumu zúčastnilo 2 340 respondentů (60 % z nich tvořili zakladatelé generální ředitelé a vedoucí pracovníci). Studie navíc zahrnovala odpovědi od 220 absolventů celosvětově uznávaného programu Podnikatel roku.

V České republice se průzkumu zúčastnilo celkem 116 podnikatelů z řad účastníků předchozích ročníků soutěže EY Podnikatel roku. Průzkum mezi českými podnikateli proběhl v září 2017 a zaměřil se na témata jako růstové plány, rizika, která mohou ohrozit růstové plány, investice do inovací a nových technologií, plány podnikatelů v oblasti robotizace.

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem.

Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost
s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ. 

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram

Top