Novinky
Tiskové zprávy

EY zahajuje šestnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje

  • Přihlaste se nebo nominujte výjimečné podnikatele ze svého okolí, o kterých by měl vědět celý svět

 

Brno, 23. září 2020Společnost EY vyhlašuje šestnáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a ve spolupráci se společností Y Soft Corporation a inovační agenturou JIC. Hledáme podnikatele, kteří porotu soutěže zaujmou nejen hospodářskými výsledky, ale hlavně svým poutavým podnikatelským příběhem. Vítězem se může stát fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. Tato společnost musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců. Přihlášky a nominace lze podávat do 21. října 2020.

Soutěž EY Podnikatel roku v České republice již 21 let objevuje výjimečné osobnosti se silnou vizí, odvahou postavit se výzvám čelem a motivací vydat se dosud neprobádanými cestami.

Zleva doprava: Jan Vitula, náměstek hejtmana, Pavel Juříček, BRANO Group, Václav Muchna, Y Soft Corporation, Oliver Dlouhý, Kiwi.com a Petr Chládek, inovační agentura JIC

 

Krajským vítězem v Jihomoravském kraji a následně celorepublikovým vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2019 České republiky se stal Oliver Dlouhý ze společnosti Kiwi.com, která patří mezi nejvýznamnější globální superdopravce. Oliver zabodoval v soutěži již před pár lety, kdy získal ocenění EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje 2017 a stal se i nejlepším začínajícím podnikatelem v republice pro rok 2017.

Jihomoravský kraj se vyznačuje historicky nejvyšším počtem technologických vítězů i start-upů, jejichž inovativní řešení najdeme nejen v Česku, ale po celém světě. Vzešli z něj vítězové soutěže jako například Oliver Dlouhý z Kiwi.com, Václav Muchna z Y Soft Corporation nebo Jaroslav Klíma z TESCANu. Opět nás moc potěší, když zde objevíme zajímavé firmy a inspirativní podnikatele, kteří podporují rozvoj regionu v podnikatelské, ale třeba i kulturní oblasti," vyzývá Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR a pro část střední a jihovýchodní Evropy.

Jižní Morava byla vždy krajem podnikavých a inovativních lidí. Podnikatelů, kteří se nebojí nápady a pracovitostí měnit svět, nebojí se riskovat – jsou inspirací pro své okolí a jsou tím největším přínosem pro rozvoj celého našeho regionu. Právě v současném období, které ve všech sférách poznamenala epidemie koronaviru, je takových lidí nevíce potřeba. Ankety jako EY Podnikatel roku zviditelňují tyto osobnosti. Věřím, že právě ony jsou těmi nosnými kameny, na kterých se dá v současnosti stavět. Nepochybuji, že společně se nám všem podaří nástrahy této složité doby překonat,“ řekl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek,“ uvedl Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

Oliver Dlouhý, CEO Kiwi.com s.r.o., držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 Jihomoravského kraje a EY Podnikatel roku 2019 České republiky

 

Rok 2020 více než kterýkoli jiný předtím ukazuje, že inovace a moderní technologie ve spojení se silnou mírou společenské odpovědnosti jsou naší jedinou možností, jak docílit trvale udržitelný blahobyt na planetě Zemi. ČR má mnoho výjimečných lidí a talentů, kteří v tomto směru hodně dokázali a dokazují, a my se na ně budeme spolu s porotou moc těšit!“ říká Oliver Dlouhý, zakladatel společnosti Kiwi.com, držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky.

Jsem přesvědčený, že výzvám, před kterými stojíme – ať už je to koronavirová pandemie nebo klimatická změna – lidstvo v historii ještě nečelilo. A stejně tak věřím, že právě podnikání je jeden z nejsilnějších nástrojů, které máme k tomu, abychom v těchto momentech obstáli. Začíná totiž u lidí s inovativními nápady, vizí a silnou vůlí. Těší mě, že mnoho takových lidí působí na jižní Moravě. Znám spoustu z nich osobně a ocenění za úsilí, trpělivost a hlavně odvahu podnikat si jednoznačně zaslouží. Věřím, že na ně navážou další jihomoravští podnikatelé. Právě jejich příběhy jsou totiž pro ostatní tou nejlepší inspirací a motivací,“ uvedl Petr Chládek, ředitel JIC.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv, nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.eypodnikatelroku.cz. Na stejných webových stránkách je k dispozici rovněž přihláška pro podnikatele. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2020.

V čele poroty zasedne loňský vítěz Oliver Dlouhý (Kiwi.com) a spolu s ním budou o vítězi rozhodovat i další držitelé titulu EY Podnikatel roku, jako například František Piškanin (HOPI), Zbyněk Frolík (LINET), Eduard Kučera (AVAST Software) nebo Pavel Juříček (BRANO GROUP). Porota se řídí mezinárodně platnými pravidly EY a neomezuje se pouze na ekonomická data. Naopak, hodnocení zohledňuje mimo jiné osobnost soutěžícího, jeho čestnost a poctivost, strategickou orientaci či inovace a dopad jeho podnikání.

Soutěžní kategorie

Soutěží se v kategoriích EY Podnikatel roku České republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Porota již tradičně oceňuje i nejlepší podnikatele v jednotlivých krajích. Držitele krajského titulu EY Podnikatel roku má každoročně kraj Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Praha a Středočeský kraj, v závislosti na počtu a kvalitě nominovaných může porota ocenit podnikatelské osobnosti i v dalších krajích. V loňském roce byla Českou televizí, hlavním mediálním partnerem soutěže, počtvrté udělena Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejím cílem je ocenit osobnosti, které se vedle své podnikatelské činnosti aktivně věnují podpoře kultury nebo zvelebování veřejného prostoru. Hlavní spoluorganizátor soutěže deník MF DNES a iDNES.cz již tradičně vyhlašuje čtenářskou anketu o nejlepší podnikatelský příběh.

Do kategorie EY Technologický podnikatel roku mohou být nominováni podnikatelé, jejichž společnosti technologie vytvářejí nebo inovativním způsobem využívají. Odborné porotě předsedá Jaroslav Klíma, generální ředitel a předseda představenstva TESCAN ORSAY HOLDING, držitel titulů Technologický podnikatel roku 2011 a Podnikatel roku 2011 Jihomoravského kraje.

Na ocenění EY Začínající podnikatel roku může být nominován podnikatel, který k 31. 12. 2020 nedosáhl věku třiceti let nebo celková doba jeho podnikatelské činnosti nepřesahuje 5 let (s podnikáním začal po 1. 1. 2015). Hlásí-li se za jednu společnost více podnikatelů, pro zařazení do kategorie EY Začínající podnikatel roku musí podmínku týkající se věku, nebo délky podnikání splňovat všichni. Podmínka počtu zaměstnanců se na tuto kategorii nevztahuje.

Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp.). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku. Více informací o hodnoticích kritériích Ceny ČT – Podnikatelský přínos kultuře a umění naleznete zde: https://podnikatelroku.cz/cena-ceske-televize-podnikatelsky-prinos-kulture-a-umeni

Letos již popatnácté vyhlašuje EY také soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku). Přihlásit se mohou společensky prospěšní podnikatelé, zakladatelé ziskové nebo neziskové organizace nebo vlastníci (spoluvlastníci) obchodních společností, podnikající (k 31. prosinci 2019) alespoň 2 roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Společensky prospěšné podnikání je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na okrajové záležitosti či skupiny společnosti a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti. Podporovatelem soutěže je Asociace společenské odpovědnosti.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2020 České republiky, spolu s vítězi v dalších kategoriích, slavnostně vyhlásíme 2. března 2021. Vítězi bude reprezentovat Českou republiku na celosvětovém finále, které se uskuteční 10. – 13. června 2021.

Partneři soutěže EY Podnikatel roku 2020

Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 2020 je BMW Group Česká republika. Partnerem soutěže je společnost Raiffeisenbank. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž podporují agentura CzechInvest a Asociace společenské odpovědnosti. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky. Partnerem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2019 Jihomoravského kraje je společnost Y Soft Corporation a inovační agentura JIC.

_______________________________________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje

2005: Radim Jančura, Student Agency

2006: Jiří Kaláb, Kaláb – stavební firma

2007: Jiří Fusek, Pivovar Černá Hora

2008: Karel Sázavský, TENZA

2009: Jaroslav Klíma, TESCAN

2010: Václav Muchna, Y Soft Corporation

2011: Jaroslav Klíma, TESCAN ORSAY HOLDING

2012: Pavel Sobotka, Frentech Aerospace

2013: Libor Bittner, Bioveta

2014: Jindřich Životský, OKAY Holding

2015: Viktor Růžička, BioVendor - Laboratorní medicína

2016: Martin Trtílek, PSI (Photon Systems Instruments)

2017: Oliver Dlouhý, Kiwi.com

2018: František Fabičovic a Radka Prokopová, Alca plast

2019: Oliver Dlouhý, Kiwi.com

Top