Novinky
Tiskové zprávy

Hledá se dvanáctý vítěz regionálního klání o titul EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje

Pihlaste se nebo nominujte výjimečné podnikatele ze svého okolí do největší celosvětové podnikatelské soutěže

 

Již třikrát získali nejvyšší ocenění podnikatelé z Moravskoslezského kraje, který dlouhodobě patří k nejúspěšnějším v počtu nominací

Ostrava, 7. září 2016 Společnost EY pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka vyhlásila již dvanáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje. Do soutěže EY Podnikatel roku může být nominován podnikatel – fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. Daná společnost musí existovat nejméně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců.

Loňským vítězem se stal Rudolf Gregořica, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti LANEX a.s., která je předním výrobcem technického textilu v České republice a ve střední Evropě. Nezávislá porota, které předsedal Vlastislav Bříza ze společnosti KOH-I-NOOR holding, držitel titulu EY Podnikatel roku 2014 České republiky, ocenila jeho pracovitost, cílevědomost a houževnatost a také rostoucí obrat i zisk firmy. Moravskoslezský kraj je jedním z nejúspěšnějších v soutěži EY Podnikatel roku – vzešli odsud již tři národní vítězové, Jannis Samaras, Kofola (2011), Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK (2010), a Pavel Juříček, BRANO Group (2006).

V Moravskoslezském kraji není o podnikatelské talenty nouze, vzešlo odsud již několik celostátních vítězů soutěže EY Podnikatel roku. Ke zkušeným matadorům, jejichž podniky táhnou českou ekonomiku, se přidává mladá generace podnikatelů, start-upistů nebo technologicky zaměřených podnikatelů. Chtěla bych vyzvat veřejnost, aby nám pomohla objevit podnikatelské osobnosti ze svého města či kraje, protože o řadě z nich ještě nevíme. Nominujte podnikatele, kterého si vážíte, ať se o něm mohou dozvědět i ostatní a inspirovat se jeho podnikatelským příběhem,“ vyzývá Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Jsem pyšný na to, že máme v Moravskoslezském kraji podnikatele, kteří umí dát lidem dobrou práci, jejich produkty jsou unikátní, kvalitní a je po nich sháňka nejen v Česku, ale i ve světě. Těší mě také, že nejsou kreativní pouze kvůli vlastnímu prospěchu, ale že jejich  aktivity mají i významný sociální rozměr. Vážím si jich za to. Vedení Moravskoslezského kraje je bude v jejich činnosti i nadále podporovat, ať už formou nejrůznějších dotačních programů, mikropůjček či stipendií. Je dobře, že soutěž EY Podnikatel roku právě takové firmy zviditelňuje, povzbuzuje, ostatní se tak mohou inspirovat ,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.  

 

 

  „Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku 2015 Moravskoslezského kraje je pro mne oceněním, závazkem a výzvou zároveň. Žádný diplom či plaketa však sama o sobě byznys nepřinese, ani mu příliš nepomůže. Všechno začíná a končí u cílevědomé tvrdé práce celého firemního týmu, inovativnosti, ochotě přijmout rizika, schopnosti překonávat prohry či nepodléhat pocitům sebeuspokojení z vítězství. Jen tak se nám v LANEXu dlouhodobě daří budovat oboustranně výhodné vztahy s náročnými zákazníky ve více než 60-ti zemích světa a být úspěšnými ve tvrdé soutěži s konkurencí. To je něco, co mne nejvíce zavazuje, naplňuje a motivuje,“ uvedl Rudolf Gregořica, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti LANEX a.s., držitel titulu EY Podnikatel roku 2015 Moravskoslezského kraje.

„Moravskoslezský kraj je dynamický region směřující od silné industriální minulosti k modernímu a udržitelnému místu pro život. Tradiční odvětví těžkého průmyslu ustupují a do popředí se dostává věda a výzkum. Region se tak stává „podhoubím“ pro vznik a vývoj firem se silným inovačním potenciálem, jejíž produkty jsou opravdovými unikáty nejen v České republice ale i ve Světě,říká Petra Chovanioková, ředitelka krajské Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě.

Z Moravskoslezského kraje pochází třetí nejvyšší počet účastníků soutěže EY Podnikatel roku. Za šestnáctiletou historii celostátní soutěže mělo adresu z toho regionu 75 podnikatelů ze 71 firem a tři z nich nakonec slavili celkový úspěch v celostátním kole. Z Ostravska také pochází jedna z celkově nejstarších firem, v době své účasti slavila přes půlstoletí existence (51 let) a jedna z největších, s obratem téměř 10 miliard korun. Nejstaršímu podnikateli z Moravskoslezského kraje bylo 72 let, je tedy jen o čtyři roky mladší než historicky nejstarší zúčastněný podnikatel. Čím se ale sever Moravy naopak nevyniká, je účast žen. V kraji o titul soutěžily jen čtyři ženy za zmíněných 75 podnikatelů, na celostátní úrovni je přitom jejich zastoupení zhruba 10 %.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz.

Do soutěže EY Podnikatel roku se lze přihlásit na webových stránkách soutěže www.podnikatelroku.cz. Přihlášky do aktuálního ročníku je možné podávat do 21. října 2016.

Porota složená především z vítězů předcházejících ročníků se řídí mezinárodně platnými pravidly. Mezi hlavní kritéria hodnocení patří strategická orientace, globální dosah a samozřejmě finanční výsledky podniku, které jsou jasným ukazatelem zdraví a růstu firmy. Proces hodnocení je komplexní a zohledňuje kromě ekonomických dat také osobnost soutěžícího a jeho podnikatelský příběh. Porotci se také zaměří na podnikatelského ducha nominovaného, jeho čestnost a poctivost či mimopodnikatelské aktivity ve společnosti nebo regionu.

Soutěž je rovněž příležitostí pro podnikatelské talenty, které soutěží v kategorii EY Začínající podnikatel roku. Do této kategorie může být nominován podnikatel, který k 31. 12. 2016 nedosáhl věku třiceti let nebo celková doba jeho podnikatelské činnosti nepřesahuje 5 let. Podmínka počtu zaměstnanců se na tuto kategorii nevztahuje.

Další kategorií je EY Technologický podnikatel roku, který je určen pro inovátory v oblasti technologií. Letos již pojedenácté vyhlašuje EY také soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku). Přihlásit se mohou podnikatelé podnikající (k 31. prosinci 2015) alespoň 2 roky, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. EY ve spolupráci s mediální skupinou MAFRA vyhlašuje již sedmý ročník oblíbené čtenářské ankety MF DNES a iDNES.cz o „Nejlepší podnikatelský příběh“, která proběhne začátkem roku 2017. Novinkou letošního ročníku na celostátní úrovni je Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění, kterou poprvé udělí hlavní mediální partner soutěže, Česká televize. Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí českého kulturního dění např. hudební festivaly, filmové projekty, divadla, výstavní činnost atp. Podpora kulturního dění není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a podpora kultury není realizována za účelem dosažení zisku. Více info o hodnotících kritériích Ceny ČT – Podnikatelský přínos kultuře a umění naleznete zde: https://podnikatelroku.cz/cena-ceske-televize-podnikatelsky-prinos-kulture-a-umeni

„Téměř každý den se díky své práci v kulturní oblasti setkávám s kreativními, talentovanými lidmi, kteří mají obrovský potenciál svoji tvorbou, či svými nápady, kultivovat prostředí, ve kterém žijeme. Často ale realizace dobrého nápadu závisí na finanční nebo materiální podpoře ze strany dalších institucí i jednotlivců. Naštěstí v České republice existuje řada podnikatelů, která si důležitost bohatého kulturního dění pro naši společnost uvědomuje. Byl bych rád, aby se tato cena stala poděkováním za jejich přínos, a, v ideálním případě, i inspirací pro ostatní,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje bude známo v únoru 2017. Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 České republiky budou vyhlášeny 28. února 2017. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2017 v Monte Carlu.

Partnery soutěže jsou společnosti Raiffeisenbank a Swiss Life Select. Hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a iDNES.cz.  Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálními partnery soutěže jsou magazín Forbes a týdeník Euro. Soutěž podporují agentura CzechInvest a organizace Ashoka. Image partnerem projektu je společnost Marco Mirelli. Soutěž se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky. Partnerem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje je Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě.

_________________________________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje

2005: Ladislav Kraus, Bochemie

2006: Pavel Juříček, Brano Holding

2007: Tadeáš Franek, Refrasil

2008: Milan Canibal, Karvinská hornická nemocnice

2009: Pavel Bartoš, FITE

2010: Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK

2011: Jannis Samaras, Kofola

2012: Mieczyslaw Molenda, Gascontrol

2013: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.

2014: Gevorg Avetisjan, Marlenka international s.r.o.

2015: Rudolf Gregořica, LANEX a.s.

Facebook: EY Česká republika Kariéra
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Twitter: @EY_CeskaRep
Instagram: eyceskarepublika

Top