Novinky
Tiskové zprávy

Titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017 získal Vít Ježek, zakladatel a jednatel společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o

Finalisty letošního ročníku byli i Pavel Franc ze společnosti Frank Bold Society, z.s. a Jaroslav Lenhart z organizace Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Praha, 22. března 2018Soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017 zná svého vítěze. Stal se jím Vít Ježek, zakladatel a jednatel společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o. V letošním dvanáctém ročníku nebyla nouze o výjimečné osobnosti, které svým osobním příkladem, dlouholetou prací pro druhé a vírou v to, co dělají, posouvají hranice možného a ukazují, že každý z nás může dělat smysluplnou a plnohodnotnou práci, a zároveň motivovat i své široké okolí. Vítěze společensky prospěšné kategorie vyhlašuje společnost EY v rámci soutěže EY Podnikatel roku České republiky ve spolupráci s mezinárodní organizací zaměřenou na podporu sociálních inovátorů Ashoka.

Držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017 byl společně s vítězi soutěže EY Podnikatel roku 2017 vyhlášen na slavnostním galavečeru 27. února 2018 v Praze.

„Vážím si ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017 a beru jej jako velké ocenění především práce celého týmu téměř 100 lidí v šesti městech po České republice. Zároveň doufám, že nám i toto ocenění pomůže k rozšíření povědomí o jízdním kole, které není jen sportovní náčiní. Kolo je především rychlý a pohodlný dopravní prostředek po městě,” uvedl Vít Ježek ze společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o., držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017.

 

Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula, členka společensky prospěšné poroty, Vít Ježek, zakladatel a jednatel společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o a Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy

„Titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku jsme letos udělili již podvanácté. Opět se nám podařilo představit výjimečné osobnosti, které mění společnost k lepšímu, významně přispívají ke zkvalitňování života a stávají se vzorem a inspirací pro své okolí. Jsem velice ráda, že odborná porota ocenila příběh Vítka Ježka a věřím, že Rekola budou mít čím dál více spokojených uživatelů,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku uděluje speciální porota. Vybírá z podnikatelů, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických inovativních přístupů zaměřených na podstatné záležitosti, které často zůstávají na okraji zájmu společnosti. Toto podnikání není synonymem pro charitu nebo filantropii a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti.

Držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Vít Ježek

REKOLA Bikesharing s.r.o.

https://www.rekola.cz/

Vítek Ježek je dálkový cyklista a na kole už z Prahy dojel třeba do Kodaně, Paříže nebo Istanbulu. Během svých cest měl možnost poznat, jak funguje půjčování a sdílení jízdních kol (bikesharing) v zahraničí, a rozhodl se stejný koncept vytvořit v Praze. Společně s několika kamarády v roce 2013 nakoupili stará kola, která v Dejvicích svépomocí natřeli na růžovo a začali je rozmísťovat po městě. Díky velkému zájmu se původně volnočasový projekt proměnil v podnikatelskou činnost a dnes již nová jízdní kola vlastní výroby společnosti Rekola Bikesharing s.r.o. najdete v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Kladně a Teplicích. Rekola mají přes 50 tisíc registrovaných uživatelů a v roce 2017 zaznamenali téměř 200 tisíc výpůjček.

Růžová kola v ulicích si zájemce může půjčit jednoduše přes mobilní aplikaci. V té najde mapu stanic, tzv. repointů, najde si nejbližší kolo, z rámu pod sedlem opíše číslo a aplikace mu zobrazí unikátní kombinaci pro odemčení zámku. Po ukončení jízdy cyklista vrátí kolo do repointu, označí jeho polohu v aplikaci a může odejít. Rekola spolupracují s vybranými městskými částmi, a pokud se v blízkosti nenalézá volný repoint, lze kolo zamknout i k lampě nebo zábradlí. Zatímco klasický systém sdílených kol je finančně i časově velice nákladný, projekt Rekola je financován z uživatelských poplatků a nevyžaduje žádnou speciální instalaci. Dá se zprovoznit během pár dní. Kromě pozitivního dopadu na životní prostředí a výrazného odlehčení dopravy ve městech mají Rekola mnoho dalších výhod. Díky GPS systému, který se nabíjí za jízdy, dokáží nejen lokalizovat kola, ale také s bezkonkurenční přesností získávat data o pohybu uživatelů. Ta jsou zásadní pro vedení měst, která na jejich základě rozhodují o stavbě cyklistických opatření a budují cyklistickou infrastrukturu, která následně přivádí do ulic další cyklisty, a města se tak stávají lepší pro všechny obyvatele.

Rekola lidem ukazují, že pohyb po městě není pouze zdraví prospěšný, ale zároveň šetří čas. Městské kolo je totiž pro určité trasy nejrychlejší dopravní prostředek a denně podle odborných výpočtů ušetří kumulativně až 70 hodin. Cyklista si navíc díky bikesharingu mnohem více všímá okolního veřejného prostoru, často pak dává zpětnou vazbu vedení města a v konečném důsledku pomáhá zlepšit podobu svého okolí. Vítek Ježek dále provozuje neziskový spolek Rekola z.s., pod jehož hlavičkou pořádá workshopy pro uživatele i širokou veřejnost na téma bezpečná cyklojízda. Cílem přednášek je odstranit obavu o vlastní bezpečnost při pohybu ve městě. Zároveň v rámci spolku dává nový život starým kolům, a podílí se tak na recyklaci a udržitelnosti.

Cílem projektu Rekola není zakázat auta. Poukazuje pouze na to, že pro určitý typ cesty je nejvhodnější použít právě kolo. S Rekoly Vítek Ježek cílí především na menší města, která by si klasický systém nemohla dovolit, a posunuje společnost k zahraniční expanzi. V kontextu České republiky se jedná o zcela novou a unikátní službu, na kterou si předtím nikdo netroufl. Rekola mění podobu současné dopravy, veřejného prostoru a vnímání lidí. K cyklojízdě Vítek inspiruje i ty, kteří na kole neseděli třeba deset let. V budoucnu by si kromě zahraniční expanze přál Rekola ještě více propojit s oblastí ochrany životního prostředí. Jeho dalším velkým plánem je elektrický bikesharing, na jehož spuštění rekoláci již intenzivně pracují.

Vít Ježek, zakladatel a jednatel společnosti REKOLA Bikesharing s.r.o a EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Finalista dvanáctého ročníku soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Pavel Franc

Frank Bold Society,z.s.

www.frankbold.org

Cestou profesního a životního směřování Pavla France se prolínají dva hlavní proudy –  víra ve svobodu a férovost a respekt k životnímu prostředí. Jeho rozhodnutí stát se ekologickým aktivistou a jít studovat práva nepochybně inspirovaly i myšlenky knihy Ericha Fromma Mít, nebo Být? I ty Pavla zavedly v roce 1998 v době jeho univerzitních studií do Ekologického právního servisu, dnes Frank Bold Society, ve které působí dodnes.

Jako ředitel Frank Bold Society a řídící partner advokátní kanceláře vybudoval Pavel Franc se svým týmem unikátní mezinárodní síť špičkových právníků a odborníků, kteří mají touhu být užiteční a pracují dle vysokých etických principů. Frank Bold funguje na bázi stálého partnerství mezi společností s ručením omezeným (advokátní kancelář Frank Bold advokáti s.r.o.) a jeho neziskovými organizacemi (Frank Bold Society, z. s., Frank Bold Kids, Frank Bold Fundacja) a propojují tak svět komerčních zakázek se světem nezisku.

Pomáhají lidem, firmám a institucím především v oblasti energetického práva, inovací, vědy a výzkumu, podnikání, věřejné správy a rekonstrukce státu. Jako iniciátoři, odborní garanti a administrátoři projektu protikorupčních organizací Rekonstrukce státu prosadili například pět protikorupčních zákonů, provozují bezplatnou právní poradnu pro občany, a každý rok poskytnou zdarma kolem 800 právních rad a analýz. Úspěšně vyřešili řadu známých kauz, mimo jiné otevření největšího hnědouhelného dolu v Polsku (Gubin), soudně obhájili právo na čisté ovzduší na Ostravsku (Radvanice, Bartovice), zastoupili oběti nezákonného zásahu proti demonstrantům na Šumavě nebo ochránili zdroj pitné vody v Holešově. Dopad jejich práce je vidět i na celoevropské úrovni, kde se jím podařilo prosadit Evropskou směrnici 2014/95/EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami.

Jejich etické hodnoty mají zákonitě dopad i na strukturu klientů a výslednou marži, která je nižší než průměrná marže v oboru. Běžně totiž odmítají poskytovat právní pomoc u projektů, které jsou komerčně velice zajímavé, ale neodpovídají jejich interním hodnotám. Frank Bold tak prostřednictvím práva mění svět a ukazuje, že každý z nás má možnost vybrat si život, který je v souladu s tím, v co každý z nás věří.

                                                                             Pavel Franc ze společnosti Frank Bold Society, z.s.                                                  

Finalista dvanáctého ročníku soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Jaroslav Lenhart

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

www.svobodny-statek.cz

Láska k půdě a potřeba pečovat o živoucí svět rostlin a zvířat přivedla Jaroslava Lenharta na cestu hospodáře ješte v průběhů jeho středoškolských studií, kdy v roce 2006 nastoupil jako dobrovolník do Camphillu České Kopisty a ujal se role zahradníka tehdy 200 tisícového účetního zemědělského střediska s jedním hektarem obhospodařované půdy. Vzděláním elektrotechnik a založením zahradník vědel již tenkrát, že krajina a příroda se stanou jeho celoživotním tématem.

Pod jeho vedením a nikdy nekončícím vzděláváním a prací se obecně prospěšné společnosti nakonec povedlo obhospodařit přes deset hektarů půdy prostřednictvím tzv. bio-dynamického zemědělství, každoročně nabídnout pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny, zdvaadvacetinásobit obrat a stát se jedním z předních českých bio-pěstitelů zeleniny v České republice. Statek je v současnosti partnerem nejen pro celou řadu českých a saských zelinářů a obchodníků, ale i pro více než 300 domácností, které zásobuje svými produkty formou e-shopových objednávek.

V neposlední řadě Jaroslav pokračuje v rozvoji a ve vytváření dalšího prostoru pro život a poskytuje práci lidem se speciálními potřebami, kteří jsou součástí života statku a spolupodílí se na jeho každodenním chodu a životním rytmu. Jeho zemědelský biodiverzitní celek slouží i jako významný zdroj pro ekovýchovu na různých úrovních včetně exkurzí a pobytů pro žáky a studenty, kteří se na statku učí vytvářet vztah ke svěřenému kusu země i domácím zvířatům. Je zároveň prostorem pro pracovní zapojení mladých lidí ve formě work campů a jako komunitní centrum se aktivně podílí na utváření slavností, svátků i kulturních akcí pro místní obyvatelé i všechny přítomné hosty.

Slovy Jaroslava Lenharta: Svobodný statek na soutoku je svobodný, protože jedině dobře obhospodařovaná kutlurní krajina může človeků přinášet svobodu žít dlouhodobě na této zemi a zároveň mu dát prostor a svobodu rozhodnout se, jak bude žít.

                                                  Jaroslav Lenhart z organizace Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

_______________________________________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku EY Společensky prospěšný podnikatel roku

2006: Vojtěch Sedláček, Agentura pro Vás

2007: Josef Baláž, Liga Bruntál

2008: Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula

2009: Emilie Smrčková,  Pod Křídly

2010: Pavel Křížek, Ochrana fauny ČR

2011: Dolores Czudková, Ergon – chráněná dílna

2012: Robert Schönfeld, International School of Music and Fine Arts Prague

2013: Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska

2014: Tereza Jurečková, Pragulic – poznej Prahu jinak!

2015: Markéta Královcová, Nadační fond Klíček

2016: Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková, Portus Praha

2017: Vít Ježek, REKOLA Bikesharing s.r.o.

_______________________________________________________________________________

Porota kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

  • Tomáš Masopust, Portus Praha, EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016
  • Tereza Jurečková, Pragulic – Poznej Prahu jinak!, EY Společensky prospěšná podnikatelka roku 2014
  • Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska, EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013
  • Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula, Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008
  • Jiří Bárta, NADACE VIA

                                                                                                                                                         

Top