Novinky
Tiskové zprávy

Trofej EY Společensky prospěšného podnikatele roku 2016 získali Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková z organizace Portus Praha

Praha, 9. března 2017 – Soutěž EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016 zná své vítěze. Stali se jimi Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková z organizace Portus Praha. V letošním jedenáctém ročníku nebyla nouze o výjimečné osobnosti, které svým osobním příkladem, dlouholetou prací pro druhé, odvahou měnit zažité stereotypy a osvětou týkající se tabuizovaných témat mění celou společnost. A takovou je nesporně i Hana Malinová, zakladatelka a ředitelka organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s., která v letošním roce obdržela Cenu poroty za celoživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti. Vítěze společensky prospěšné kategorie vyhlašuje společnost EY v rámci soutěže EY Podnikatel roku České republiky ve spolupráci s mezinárodní organizací zaměřenou na podporu sociálních inovátorů Ashoka.

 

Držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016 byl společně s vítězi soutěže EY Podnikatel roku 2016 vyhlášen na slavnostním galavečeru 28. února 2017 v Praze.

 

Gabriela Štěpánková a Tomáš Masopust z organizace Portus Praha, vítězové jedenáctého ročníku soutěže a držitelé titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

„Titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku nevnímáme jako cenu určenou pouze pro nás, ale jako ocenění dlouholeté každodenní práce pro celý tým, pro všechny, kteří společně s námi budují chráněná bydlení a sociální podniky, protože jsou přesvědčeni, že to je něco, co má smysl. Tato cena je pro nás velkou motivací k další činnosti,“ uvedli Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková z organizace Portus Praha, držitelé titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016.

„Z ocenění mám upřímnou radost. Velmi mě to překvapilo. Má radost se znásobuje tím, jak na moje ocenění zareagovali lidé z mého okolí a jakou radost jim rovněž udělalo. V první řadě mému muži, ale také řadě odborníků z řad sociologů, biologů a lékařů,“ uvedla Hana Malinová z organizace Rozkoš bez Rizika a držitelka Ceny poroty za celoživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti.

„Již jedenáct let udělujeme v rámci soutěže EY Podnikatel roku také titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Vítězi letošního ročníku soutěže se stali Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková z Portus Praha, kteří pomáhají lidem s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními běžný život. Jejich společensky prospěšné podnikání je pro ně zároveň i životním posláním a oba jsou příkladem hodným následování,” říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

 

 

Hana Malinová z organizace Rozkoš bez Rizika, z.s., držitelka Ceny poroty za celoživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti a Jan Školník z Agentury pro Rozvoj Broumovska, člen poroty a EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013

„Ashoka po celém světě vyhledává a podporuje odvážné a podnikavé lidi, kteří přinášejí inovativní řešení vážných společenských výzev. S radostí jsme se proto připojili k podpoře ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Je to skvělá příležitost ukázat vynikající příklady těch, kdo si za cíl svého podnikání zvolili změnit společnost k lepšímu, a inspirovat tak generaci dalších,“ říká Ondřej Liška, ředitel organizace Ashoka v České republice.

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku uděluje speciální porota. Vybírá z podnikatelů, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických inovativních přístupů zaměřených na podstatné záležitosti, které často zůstávají na okraji zájmu společnosti. Toto podnikání není synonymem pro charitu nebo filantropii a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti.

 

Gabriela Štěpánková z organizace Portus Praha, držitelka titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016, Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula, členka poroty soutěže a Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008, Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy a Tomáš Masopust z organizace Portus Praha, EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

Držitelé titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková

Portus Praha

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, který jim umožňuje důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními běžný život. Od prvního ročníku v roce 1999 organizace stojí za celostátní benefiční kampaní AKCE CIHLA, která z původně pražské sbírky expandovala do řady měst v celé republice. Pilířem je prodej benefičních cihel přímo v ulicích měst. Dlouholetými patrony AKCE CIHLA jsou herečka Simona Stašová a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Díky penězům ze sbírky vybudoval Portus Praha od počátku svého působení dva objekty chráněného bydlení s celoročním provozem a sociálně-terapeutickou dílnu na Slapech. Lidé s mentálním postižením zde naleznou trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Sociálně terapeutická dílna na Slapech zase umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením získávat a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti, které zvyšují jejich šance na uplatnění na otevřeném trhu práce i v běžném životě. Formou vzdělávání, nácviků a terapie jsou klienti vedeni k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to vždy s ohledem na jejich individuální schopnosti. 

Tomáš Masopust působí v Portusu již přes 12 let. Na začátku měl na starosti fundraisingové aktivity včetně celonárodní sbírky AKCE CIHLA. Postupně ho práce s lidmi a téma začlenění lidí s postižením do běžné společnosti zavedly na pozici odborného ředitele Portusu Praha, ve které působí dodnes. V roce 2008 začal rozvíjet myšlenku pracovního programu, v rámci kterého by lidé s postižením našli smysluplné pracovní uplatnění. V roce 2011 se podařilo zakoupit pozemek v Davli a začít se stavbou sociálního podniku, ve kterém dnes nakládají sýry a utopence pod značkou Dobroty s příběhem. Aktuálně připravují cca 500 špekáčků a 1 000 hermelínů za týden. Výrobky je možné si objednat i přes e-shop či zakoupit přímo v Davli v jejich rychlém občerstvení. Mají ale ještě smělejší plány, chtějí rozšířit výrobu na dvě směny a dodávat i do hotelů a velkých firem. Jejich motto „Hlavní je být dobře naložený“ vyjadřuje jejich poslání. Chtějí mít dobře naložené výrobky dobře naloženými zaměstnanci pro dobře naložené milovníky těchto pochoutek.

Gabriela Štěpánková působí jako vedoucí sociálního podniku Dobroty s příběhem. S Portusem spolupracuje od roku 2004, kdy zajišťovala PR podporu AKCE CIHLA. Od roku 2015 se začala naplno věnovat marketingu a vedení podniku Dobroty s příběhem. Zaměstnanci dílny měli totiž ideální koncepci, ale chyběla jim zkušenost s podnikáním, obchodem a marketingem. Navíc se díky Simoně Stašové podařilo vydat i kuchařku s více než šedesáti recepty známých českých osobností, jejíž výtěžek jde na nová pracovní místa pro lidi s mentálním postižením.

Od roku 2010 pořádá Portus Praha i benefiční divadelní představení a koncerty nebo hudebně divadelní festival CIHLAFEST, kde se mohou návštěvníci pobavit a zároveň nahlédnout do života lidí s mentálním postižením. V Portusu organizují také vzdělávací kurzy určené pro pracovníky v sociálních službách či průběžnou kampaň za práva lidí s mentálním postižením zahrnující vzdělávací a osvětovou činnost, filmy, konference apod.

  _______________________________________________________________________

  Finalistka soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016 a držitelka ocenění

Cena poroty za celoživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti

Hana Malinová – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Hana Malinová založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA neboli také R-R v roce 1992 se dvěma sexuálními pracovnicemi. Vznikla tak první organizace tohoto druhu v celém postkomunistickém bloku.

PhDr. Hana Malinová, CSc., založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA neboli také R-R v roce 1992 se dvěma sexuálními pracovnicemi. Vznikla tak první organizace tohoto druhu v celém postkomunistickém bloku. Jejím posláním je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace. ROZKOŠ bez RIZIKA ročně osloví 4 000 klientek a provede kolem 3 000 testů na HIV a více než 2 800 testů na syfilis. A to jsou jen přímí klienti, resp. klientky jejich služeb. Každá z nich má v průměru 10–15 zákazníků týdně. Takže nepřímo ROZKOŠ bez RIZIKA ovlivňuje skoro milion osob v České republice. Podle slov Hany Malinové jsou nejčastějšími zákazníky sexuálních pracovnic adrenalinoví hoši, kteří 27 % sexuálních pracovnic násilím přinutí k nechráněnému sexu. Z velké části (85 %) jsou ženatí nebo mají stálou partnerku. R-R nabízí i testování veřejnosti. Ročně využije jejich nabídky testování na HIV 500–600 osob.

Hana Malinová zpočátku sama a posléze s dalšími kolegyněmi chodila po pražských ulicích a brněnských hotelech a barech a rozdávala kondomy, poučovala a předávala sexuálním pracovnicím informační brožurky. R-R se postupně rozrůstala: v současnosti má tři střediska v Praze, Brně a Českých Budějovicích, působí ve 12 krajích ČR a má kolem 40 zaměstnanců. Projekt mobilní ambulance R-R je v prevenci HIV velmi úspěšný, a proto jej Hana Malinová předala i na Ukrajinu a do Zimbabwe, kde je nejnižší předpokládaná délka života žen na celém světě – 32,5 let. Její know-how převzali i sociální pracovníci v dalších zemích.

Jak Hana Malinová říká, R-R nepatří do kategorie líbivých projektů a přesvědčit potenciální dárce, že jde o službu pro společnost, není jednoduché. Obracejí se proto hlavně na státní organizace. Mají také smlouvy s některými zdravotními pojišťovnami. Mrzí ji, že organizace často čelí nepochopení významu své práce ze strany odborné veřejnosti.

Od roku 1995 patří Hana Malinová mezi sociální inovátory globální organizace Ashoka. Tato organizace v osmdesáti zemích světa vyhledává a podporuje vůdčí osobnosti  z různých sfér společenského života, které jedinečným a systémovým způsobem řeší nejpalčivější problémy současnosti. Úsilím Hany Malinové se i v České republice daří lépe vysvětlovat, že předcházet nežádoucím jevům je mnohem levnější a celkově efektivnější, než je následně potírat a řešit.

Nestará se však jen o tělesné zdraví žen poskytujících placené sexuální služby, ale snaží se jim spolu s týmem pracovnic pomáhat při řešení osobních, rodinných a pracovních problémů. Díky finančním prostředkům od Ashoky mohla také založit klientkami velmi oblíbený divadelní soubor Rozkoš. 1. dubna 2017 oslaví organizace R-R čtvrtstoletí své úspěšné existence.

Hana Malinová je rovněž socioložkou. Vedle přímé terénní práce, které se věnuje doposud, je autorkou či spoluautorkou řady publikací a odborných článků. Realizovala také výzkumy věnované životním etapám sexuálních pracovnic či násilí uplatňovanému vůči nim a zkoumala jejich názory na navrhovanou právní úpravu prostituce v České republice.

_______________________________________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku EY Společensky prospěšný podnikatel roku

2006: Vojtěch Sedláček, Agentura pro Vás

2007: Josef Baláž, Liga Bruntál

2008: Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula

2009: Emilie Smrčková,  Pod Křídly

2010: Pavel Křížek, Ochrana fauny ČR

2011: Dolores Czudková, Ergon – chráněná dílna

2012: Robert Schönfeld, International School of Music and Fine Arts Prague

2013: Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska

2014: Tereza Jurečková, Pragulic – poznej Prahu jinak!

2015: Markéta Královcová, Nadační fond Klíček

2016: Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková, Portus Praha

________________________________________________________________________________________

Porota kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

  • Tereza Jurečková, Pragulic – Poznej Prahu jinak!, EY Společensky prospěšná podnikatelka roku 2014
  • Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska, EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2013
  • Drahoslava Kabátová, Letohrádek Vendula, Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008
  • Monika Mudranincová, novinářka
  • Jiří Bárta, NADACE VIA

EY Česká republika

Twitter: @EY_CeskaRep
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Facebook: EY Careers Czech
Instagram: eyceskarepublika

Top