Harmonogram

 
21. října 2021
Uzávěrka přihlášek
 • Do 21. října 2021 přijímáme nominace a přihlášky do soutěže.
 • Podnikatel, který je do soutěže nominován jinou osobou a nominaci přijímá, musí v tomto termínu vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže.
září - listopad 2021
Informace o podnikateli a podnikání
 • Přihlášené podnikatele kontaktují zástupci EY kvůli vyplnění detailního dotazníku, který slouží jako podklad pro rozhodování poroty.
 • Většinu přihlášených navštíví zástupci EY v místě jejich podnikání (neplatí pro Cenu České televize a kategorii EY Společensky prospěšný podnikatel roku).
 • Není-li to možné, probíhá vyplnění dotazníku korespondenční formou.
leden 2022
Zasedání porot
 • Porota složená především z předchozích vítězů soutěže vybere dle mezinárodně platných kritérií regionální vítěze, finalisty, začínajícího podnikatele roku a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky.
 • Technologická porota vybírá vítěze kategorie EY Technologický podnikatel roku a Společensky prospěšná porota vítěze kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku.
 • Speciální porota rozhodne o vítězi Ceny České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění.
leden - únor 2022
Vyhlášení regionálních vítězů
 • V závislosti na počtu přijatých přihlášek se uskuteční slavnostní regionální vyhlášení nejlepších podnikatelů v krajích.
1. března 2022
Slavnostní vyhlášení vítězů
 • Nejlepších 40 účastníků soutěže se zúčastní slavnostního galavečera, který se tradičně koná v Praze v paláci Žofín.
 • Zde jsou za přítomnosti zástupců ekonomické veřejnosti, účastníků soutěže EY Podnikatel roku z předcházejících ročníků, médií a dalších hostů předána udělená ocenění soutěže.
8.-10. června 2022
Světové finále v Monte Carlu
 • Národní vítěz automaticky získává právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu.
 • Zde se utká s ostatními národními vítězi o titul EY Světový podnikatel roku.