Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Hodnoticí kritéria

Nositel myšlenky

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu

Význam pro region, místní komunitu.


Popáté v historii soutěže byla letos udělena i Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejími držiteli se stali manželé Renata a Rudlof Kasperovi ze společnosti KASPER GROUP.

Když Rudolf Kasper začínal v roce 1990 podnikat, už tehdy věděl, že jakmile jeho firma KASPER GROUP vydělá první peníze, investuje je společně se svou manželkou Renatou do umění. Bez nadsázky tak lze říct, že manželé Kasperovi aktivně podporují kulturu a umění v trutnovském regionu více než 30 let. Jejich podpora začala menšími projekty a partnerstvími s hudebními festivaly či dalšími kulturními akcemi. Postupem času začala firma generovat stále větší zisky a vedení společnosti převzali synové Kasperových. To manželům uvolnilo ruce a získali tak více času pro podporu projektů větších rozměrů.

Prvním z nich je kompletní rekonstrukce chátrající kaple svatého Josefa, kterou manželé koupili a pod taktovkou Renaty Kasperové a architektonického studia Atelier Tsunami proměnili v moderní stavbu se soudobým interiérem. Místo klasického oltáře dnes kapli zdobí sousoší 23 drátěných figur sochařky Veroniky Psotkové a před kaplí stojí velká socha od Michala Gabriela. Během roku a půl tak vznikl moderní prostor a místo pro setkávání, kde manželé pořádají koncerty a další kulturní akce. Jen za loňský rok navíc kapli navštívily tisíce turistů a vloni získala čestné uznání v soutěži Stavba roku 2021 Královehradeckého kraje.

Druhým projektem je Centrum současného umění EPO1. V roce 2011 potřebovala firma KASPER GROUP nové prostory, proto Rudolf Kasper koupil areál Dukly Trutnov, jehož součástí je také původní parní elektrárna EPO1, která v minulosti zásobovala elektrickým proudem celý region. Atmosféra elektrárny vycházející z industriální podstaty historického objektu oslovila Rudolfa Kaspera natolik, že se ho rozhodl revitalizovat a proměnit v Centrum současného umění. V Trutnově tak postupně vzniká unikátní projekt, který se letos v květnu poprvé otevře veřejnosti. Krásné a významné prostory pětipodlažního domu o rozloze kolem 3400 metrů čtverečních budou domovem primárně sochařského umění, které mají Kasperovi nejraději. Velkorysé interiéry poskytnou prostor sochám a plastikám mimořádných rozměrů, které se do jiných českých galerií nevejdou. Vedle výstavního programu plánují Kasperovi také workshopy, spolupráci se školami a veřejnými institucemi a realizaci sochařské tvorby přímo v centru.

Manželé Kasperovi s láskou zachraňují a oživují krásná místa a vdechují jim nový život. Těší je, že mohou sdílet svou vášeň pro umění s širokou veřejností a také pomáhat utvářet dobré jméno města Trutnov. Do budoucna by si přáli obě místa co nejvíce využít pro společná setkávání a naplnit je uměním. Ostatním by také rádi byli inspirací v tom, že člověk nemusí mít vždy na začátku mnoho, aby mohl podporovat něco, co miluje.


 

Cena České televize - podnikatelský přínos kultuře a umění

Renata a Rudlof Kasperovi  | KASPER GROUP | 2021

Jan Dobrovský a Petr Pudil  |  bpd partners |  2020

Ondřej Kobza  |  Zahrada na střeše  |  2019

Čestmír Vančura  |  Kovárna VIVA  |  2018

Josef Kouřil  |  WIKY  |  2017

Radana a Jiří Waldovi  |  WALD press  |  2016