Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Hodnoticí kritéria

Nositel myšlenky

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu

Význam pro region, místní komunitu.


Ondřej Kobza začal podnikat v kultuře už jako teenager v devadesátých letech. Neuspokojovala ho nabídka kulturního vyžití v domovském Ústí nad Orlicí, s kamarády si proto pronajali starou klubovnu a začali tam pořádat akce, na které se postupem času sjížděli lidé z širokého okolí. Pokračoval pořádáním přednášek a poutí. V roce 2010 v pražských Vršovicích otevřel kavárnu Café V lese a pomohl nastartovat revitalizaci Krymské ulice, která se záhy stala vyhledávanou lokalitou. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal o tři roky později s projektem Piána na ulici. Na pěti různých veřejných místech po Praze umístil piana s výzvou, ať si lidé zahrají. Postupně se projekt rozšířil i do dalších měst a po pianech následovaly šachové stolky a tzv. poesiomaty, které recitují poezii na přání. Později začal i s pořádáním koncertů na neobvyklých místech, například v budově Hlavní pošty v Jindřišské ulici. Tímto krokem se snaží ukázat, že kultura se nemusí odehrávat jen v zavedených institucích pro ni určených.

Nejvýraznějšími Kobzovými počiny z poslední doby jsou prostor pro setkávání Šesťák na dejvickém Vítězném náměstí a Střecha Lucerny. Ta je zároveň i nejdražší z projektů. V roce 2014 získal Kobza do správy střešní prostory paláce Lucerna v centru Prahy. Už při stavbě budovy se plánovalo, že střecha poslouží společenským akcím, ale z původního záměru nakonec sešlo a téměř sto let byl prostor pro veřejnost uzavřen. Kobza mu vdechl nový život a v roce 2016 se střecha pomalu začala otevírat návštěvníkům. Dnes se na střeše Lucerny pravidelně pořádají společenské akce, koncerty, lekce jógy či výstavy. Do budoucna by Kobza rád revitalizoval a zpřístupnil i další střechy napříč republikou.

Radana Waldová majitelka společnosti Wald press a držitelka titulu Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění 2016, Ondřej Kobza, majitel společnosti Zahrada na střeše s.r.o. a držitel titulu Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění pro rok 2019, Petr Dvořák, generální ředitel České televize

 

Pojítkem všech projektů Ondřeje Kobzy je kultivace a oživování existujícího veřejného prostoru a jak sám říká, tzv. jemné zásahy do podoby měst a míst. Svými aktivitami se snaží ukázat, že veřejná místa je možné zvelebit a pozitivně ovlivnit i bez velkých finančních prostředků. Jeho cílem je inspirovat lidi všech věkových kategorií nejen k tomu, aby byli vnímavější ke svému okolí, ale také k tomu, aby se pustili do podobných projektů jako on sám a měnili svět kolem sebe k lepšímu.

Kobza svým podnikáním úspěšně kombinuje byznys a neziskový sektor. Kromě vršovické kavárny provozuje ještě Café Neustadt v budově Novoměstské radnice a spoluvlastní podnik na Náplavce. Zisk z kaváren a akcí používá na financování neziskových aktivit. Sám o sobě říká, že podniká proto, aby vydělal peníze a vydělává peníze proto, aby je investoval do dalších projektů. 


 

Cena České televize - podnikatelský přínos kultuře a umění

Ondřej Kobza  |  Zahrada na střeše  |  2019

Čestmír Vančura  |  Kovárna VIVA  |  2018

Josef Kouřil  |  WIKY  |  2017

Radana a Jiří Waldovi  |  WALD press  |  2016