EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku 2006. Přihlásit se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů.

Přihlášku do dvanáctého ročníku soutěže naleznete zde.

Kvalifikační kritéria

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je:

- společensky prospěšný podnikatel nebo

- zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo

- vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti,

a současně:

- společnost/organizaci aktivně vede a řídí

- podnikatel a jeho společnost/organizace musí vykázat životaschopnost implementované společensky prospěšné myšlenky a podnikání

- podnikání/činnost organizace k 31. 12. 2018 trvala nejméně 2 roky

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.


 

Harmonogram soutěže

Výběr vítěze této kategorie probíhá ve třech kolech.

Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 21. října 2019.

Online přihlášku do prvního kola soutěže naleznete v sekci Přihláška.

Přihlášky za všechny soutěžící předá organizátor soutěže odborné porotě bezprostředně po uzávěrce přihlášek k vyhodnocení. Odborná porota v průběhu listopadu vybere dle hodnotících kritérií nejlepších maximálně osm podnikatelů (semifinalistů), kteří postoupí do druhého kola soutěže.

18. listopad 2019 – 6. prosinec 2019 – druhé kolo

Semifinalisté jsou zástupcem EY vyzváni k poskytnutí doplňujících informací a vyplnění podrobnějších semifinálových podkladů. Odborná porota zaslané dokumenty prostuduje a začátkem ledna 2018 vybere maximálně čtyři finalisty soutěže.

6. – 7. leden 2020: Osobní setkání finalistů a poroty – návštěva finalistů a výběr vítěze

O postupu do finále a termínu osobní návštěvy informuje finalisty zástupce EY nejpozději začátkem ledna 2020. Odborná porota osobně navštíví finalisty v místě jejich podnikání a položí jim další otázky. O vítězi soutěže pak porota rozhodne na svém zasedání.

3. března 2020: Slavnostní vyhlášení vítěze

Vítěz kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku je vyhlášen během slavnostního galavečera EY Podnikatel roku, na kterém se kromě soutěžících podnikatelů sejdou i zástupci ekonomické veřejnosti a médií. Galavečer se již tradičně koná v Paláci Žofín v Praze.


Hodnoticí kritéria

Podnikatelský duch:

Kandidát klade na sebe i na svou organizaci vysoké nároky. Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, je vytrvalý a umí se poučit ze svých zkušeností.

Inovativnost:

Kandidát implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Udržitelnost a aplikovatelnost:

Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a úspěšně se zavedla v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování:

Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

Přímý pozitivní společenský vliv:

Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

Vzor:

Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. Reference musí potvrdit bezúhonnost kandidáta.


Porota soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019

 

Jakub Knězů

Etincelle

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018

 

Vít Ježek

REKOLA Bikesharing

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Tomáš Masopust

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

Portus Praha

 

Tereza Jurečková

EY Společensky prospěšná podnikatelka roku 2014

Pragulic – Poznej Prahu jinak!

Drahoslava Kabátová

Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008

Letohrádek Vendula

 

Jiří Bárta

NADACE VIA


Profil vítěze a držitele titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019:

Nezapomenutelné místo „na konci světa“ s výjimečnou atmosférou. Tak nějak popisuje vesnici Neratov, která se nachází v Orlických horách nedaleko polských hranic, většina návštěvníků. Jen za poslední rok jich sem zavítalo na čtyřicet tisíc. Přitom stačilo málo a Neratov skončil v zapomnění, stejně jako mnoho dalších vysídlených sudetských vesnic v pohraničí. Koncem osmdesátých let ho však objevil katolický farář Josef Suchár a rozhodl se vrátit do opuštěné vesnice život a obnovit poutní místo v podobě barokního kostela. To vše s pomocí lidí s mentálním postižením, pro které zde chtěl vybudovat příjemné místo k práci i životu. V roce 1992 spolu s několika dalšími lidmi založili občanský spolek Sdružení Neratov a začali s revitalizací. Od roku 2012 ve Sdružení působí i Suchárův bratranec Antonín Nekvinda. Bývalý dlouholetý ředitel pojišťovny měl původně zastávat pouze formální roli, ale činnost Sdružení Neratov ho natolik nadchla, že se rozhodl do projektu aktivně zapojit a pomoci s mu rozvojem a získáním co největší finanční nezávislosti. S úsměvem vzpomíná, že bratranec farář se nad jeho plány zpočátku jen pokřižoval. 

Mons. Josef Suchár, zakladatel občanského spolku Sdružení Neratov, z.s., Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, Drahoslava Kabátová, majitelka Letohrádku Vendula a držitelka titulu Společensky prospěšný podnikatel roku 2008 a Antonín Nekvinda, finanční ředitel občanského spolku Sdružení Neratov, z.s.

 

Hlavní činností Sdružení Neratov je poskytování chráněného bydlení a stacionáře pro osoby s různým stupněm mentálního postižení. Kromě toho provozuje základní školu pro děti s kombinovaným postižením a průběžně opravuje a zvelebuje neratovský kostel, ze kterého se stalo vyhledávané poutní místo. Především díky Nekvindovi jsou aktivity z velké míry financovány z vlastního sociálního podnikání. Přímo v Neratově Sdružení provozuje chráněné dílny a zařízení pro návštěvníky – obchod, ubytování, kuchyni, restauraci, prádelnu či zahradnictví. V roce 2017 otevřelo vlastní minipivovar a aktuálně ve vesnici dokončuje společenský dům s velkým sálem a ubytováním, který by měl uspokojit rostoucí zájem návštěvníků. Už delší dobu se totiž v Neratově díky činnosti Sdružení celoročně koná řada společenských akcí, například svatby. Další chráněné dílny provozuje Sdružení v okolních městech a vesnicích. Jedná se mimo jiné o pekařské, keramické, tkalcovské, či montážní provozy.

Sdružení Neratov dnes zaměstnává téměř 60 osob na plný a 200 na částečný úvazek. Více než polovina zaměstnanců jsou lidé s hendikepem. S chodem a rozvojem pomáhá také přes 200 dobrovolníků, a počet uchazečů o práci neustále roste.

Kromě dalšího zvelebování regionu je hlavním cílem Sdružení trvalá udržitelnost a maximální soběstačnost života na vesnici pro obyvatele s hendikepem i bez něj. V průběhu příštích pěti let má za cíl pokrýt z vlastních výdělků minimálně tři čtvrtiny nákladů na provoz sociálních služeb. Již nyní je Sdružení Neratov velkým vzorem pro řadu dalších sociálních projektů nejen u nás, ale i v zahraničí.

 


 

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Mons. Josef Suchár a Antonín Nekvinda  |  Sdružení Neratov  |  2019
Jakub Knězů  |  Etincelle  |  2018
Vít Ježek  |  REKOLA Bikesharing  |  2017
Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková  |  Portus Praha  |  2016
Markéta Královcová  |  Nadační fond Klíček  |  2015
Tereza Jurečková  |  Pragulic  |  2014
Jan Školník  |  AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA  |  2013
Robert Schönfeld  |  International SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS  |  2012
Dolores Czudková  |  ERGON – CHRÁNĚNÁ DÍLNA  |  2011
Pavel Křížek  |  Ochrana fauny ČR  |  2010
Emilie Smrčková  |  POD KŘÍDLY  |  2009
Drahoslava Kabátová  |  LETOHRÁDEK VENDULA  |  2008
Josef Baláž  |  LIGA BRUNTÁL  |  2007
Vojtěch Sedláček  |  AGENTURA PRO VÁS  |  2006