EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku 2006. Přihlásit se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů.


Kvalifikační kritéria

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je:

- společensky prospěšný podnikatel nebo

- zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo

- vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti,

a současně:

- společnost/organizaci aktivně vede a řídí

- podnikatel a jeho společnost/organizace musí vykázat životaschopnost implementované společensky prospěšné myšlenky a podnikání

- podnikání/činnost organizace k 31. 12. 2018 trvala nejméně 2 roky

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.


Hodnoticí kritéria

Inovativnost:

Implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Udržitelnost a aplikovatelnost:

Iniciativa podnikatele překročila svůj původní záměr a byla úspěšně realizována v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky

Financování:

Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

Přímý pozitivní společenský vliv:

Podnikatel založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

 


Od roku 2006 společnost EY uděluje cenu za společensky prospěšné podnikání. Letošním držitelem titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2020 se stala podnikatelská dvojice a dlouholetí přátelé, Tomáš Šebek a Rudolf Ringelhán ze společnosti uLékaře.cz, s.r.o.


 

Tomáš Šebek je chirurg a do širšího povědomí veřejnosti se zapsal především díky svému aktivnímu působení v rámci organizace Lékaři bez hranic. Na první misi odjel v roce 2010 na Haiti. Do roku 2019 absolvoval ještě pět dalších – opět na Haiti, v Jižním Súdánu, v Jemenu a dvě v Afghánistánu. O svých misích pořádá besedy a zážitky sepsal i do několika knih. Zároveň se velmi aktivně věnuje propojování oblastí medicíny a technologií, což byl jeho sen už od dob studií na lékařské fakultě. Ještě jako medik se pustil do projektu digitálního celoživotního vzdělávání lékařů. V roce 2004 spojil síly s Rudolfem Ringelhánem a založili vzdělávací agenturu pro lékaře MeDitorial. Šebek dodal medicínskou expertízu, Ringelhán jako odborník na IT zastřešil technologie. Prvním velkým společným počinem byl vzdělávací portál proLékaře.cz, který nabízí kreditované vzdělávací online kurzy, digitální knihovnu zhruba 70 odborných lékařských časopisů a vlastní redakční činnost. Dnes je na portále registrováno přes 40 tisíc lékařů. Později vznikl také vzdělávací web zaměřený na pacienty - ulékaře.cz. Z toho od roku 2016 kontinuálně budují jedinečný telemedicínský projekt, jehož cílem je poskytnout lidem plnou kontrolu nad vlastním zdravím prostřednictvím dostupné digitální prevence. 

Dnes je ulékaře.cz plně digitální klinika se zhruba 300 lékaři z různých oborů a dalším zdravotnickým personálem. Měsíčně provedou přes 3 000 konzultací. Nárůst počtu uživatelů významně urychlila koronavirová krize, která zároveň ukázala, že projekt uLékaře.cz má do budoucna velký potenciál. Platforma člověka nejprve propojí s praktickým lékařem, ten vyhodnotí dotaz, v případě potřeby ho předá kolegovi s příslušnou specializací a následně, je-li třeba, je pacient objednán na osobní prohlídku. Tento jednoduchý systém zajišťuje pacientům snadný přístup k odborné lékařské expertíze a zároveň šetří čas lékařům i finanční prostředky českému zdravotnictví. Projekt nyní stojí mimo systém veřejného zdravotního pojištění, ale má podporu zdravotních pojišťoven. Spolupracující lékaři jsou po celé republice, díky čemuž získávají jednoduchý přístup ke kvalitní a odborné péči i lidé z odlehlejších oblastí. Kromě jednotlivců je platforma určena i pro firmy, které v rámci balíčků zdravotní péče hradí krytí pro své zaměstnance a jejich rodiny. Aktuálně je v programu registrováno přes 100 tisíc zaměstnanců z více než 70 firem. Veškerý generovaný zisk Šebek s Ringelhánem automatický reinvestují do dalších inovací a rozšiřování nabízených služeb. Do budoucna by na platformu rádi přivedli širokou veřejnost a naučili ji důležitosti prevence – oba totiž věří, že právě přesun pozornosti k prevenci je pro budoucnost zdravotní péče klíčový. 

 


 

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Tomáš Šebek a Rudolf Ringelhán |  uLékaře.cz  |  2020
Mons. Josef Suchár a Antonín Nekvinda  |  Sdružení Neratov  |  2019
Jakub Knězů  |  Etincelle  |  2018
Vít Ježek  |  REKOLA Bikesharing  |  2017
Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková  |  Portus Praha  |  2016
Markéta Královcová  |  Nadační fond Klíček  |  2015
Tereza Jurečková  |  Pragulic  |  2014
Jan Školník  |  AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA  |  2013
Robert Schönfeld  |  International SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS  |  2012
Dolores Czudková  |  ERGON – CHRÁNĚNÁ DÍLNA  |  2011
Pavel Křížek  |  Ochrana fauny ČR  |  2010
Emilie Smrčková  |  POD KŘÍDLY  |  2009
Drahoslava Kabátová  |  LETOHRÁDEK VENDULA  |  2008
Josef Baláž  |  LIGA BRUNTÁL  |  2007
Vojtěch Sedláček  |  AGENTURA PRO VÁS  |  2006