Do kategorie EY Technologický podnikatel roku může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, jehož společnost technologie vytváří nebo inovativním způsobem využívá. Přihlášky do této kategorie posuzuje odborná porota, která přihlíží k tomu, zda jsou moderní technologie úspěšně integrovány do firemních procesů, zda významnou měrou ovlivňují ekonomickou úspěšnost společnosti a zda má společnost dlouhodobou strategii využívání moderních technologií.


Ocenění EY Technologický podnikatel roku 2020 a EY Podnikatel roku 2020 Jihomoravského kraje získali otec a syn Lubomír a Juraj Šabatkovi z vývojářské společnosti IDEA StatiCa s.r.o.

 

Jako vystudovaný statik se specializací na vývoj softwarových produktů měl Lubomír Šabatka štěstí, že už v 80. letech pracoval ve firmě, která výrazně inovovala a on tak byl mezi prvními, kdo v Brně mohl pracovat s osobním počítačem. Po revoluci z firmy odešel a začal se naplno věnovat vývoji software pro statiku. V roce 2009 pak založil vlastní vývojářskou společnost IDEA StatiCa na vývoj programů pro projektování a výpočty složitých stavebních konstrukcí, například obchodních center, továren či mostů. První roky byly velmi těžké a Šabatka často slýchal, že byznys, který si vybral, není perspektivní a on by se měl raději zaměřit na něco jiného.

Dnes se softwarem od IDEA StatiCa pracují zhruba 4 tisíce firem v téměř 80 zemích světa a Šabatkova společnost úzce spolupracuje se třemi ze čtyř největších globálních hráčů v oboru. Unikátní software umožňuje počítat složité a komplexní konstrukce, které jiné programy nezvládají. Kromě brněnské centrály má společnost pobočku v Londýně a nyní otevírá další v Německu a Beneluxu. V loňském roce bylo v plánu také otevření pobočky v Americe, tuto expanzi však zbrzdila koronavirová krize. Ročně IDEA StatiCa roste o několik desítek procent a přes 80 % příjmů pochází ze zahraničí. Roční obrat přesahuje 100 milionů korun.

Do chodu společnosti je zapojena celá Šabatkova rodina – syn Juraj je obchodním a finančním ředitelem a aktivně tak ovlivňuje každodenní chod a strategické směřování firmy, druhý syn má na starosti právní záležitosti a manželka se stará o administrativu a finance. Celkem má IDEA StatiCa téměř 50 zaměstnanců, přičemž více než polovina z nich se věnuje výzkumu a vývoji, do kterého firma investuje nemalé prostředky. V oblasti aplikovaného výzkumu Šabatka dlouhodobě úzce spolupracuje s univerzitami – ČVUT, VUT a také s ETH v Curychu. Firma vyvinula a neustále inovuje unikátní a sofistikované výpočetní metody, ale samotná práce s programem je velmi jednoduchá a uživatelsky přívětivá a umožňuje statikům pracovat rychleji a přesněji. 

Cílem Lubomíra Šabatky je ovlivnit a posunout celý obor kupředu a prostřednictvím špičkového software přispět k tomu, aby byly stavební konstrukce po celém světě bezpečnější a levnější. Za hlavní výzvu do budoucna považuje dostat byznys více mimo Evropu. Prioritní je pro něj založení pobočky v USA, kde příliš nefunguje dosavadní systém distributorů, v další fázi pak plánuje posílení asijsko-pacifického regionu. Výhledově by se také rád stáhl z operativního vedení firmy a předal ho mladší generaci. 


EY Technologický podnikatel roku

Lubomír a Juraj Šabatkovi |  IDEA StatiCa |  2020
Michal Tresner  |  ThreatMark  |  2019
Karel Mareček  |  BD Sensors  |  2018
Jaromír a Jan Hvížďalovi  |  JHV – ENGINEERING  |  2017
Martin Trtílek  |  PSI (Photon Systems Instruments)  |  2016
Viktor Růžička  |  Biovendor - Laboratorní medicína  |  2015
Vladimír Velebný  |  Holding Contipro  |  2014
František a Robert Kudelovi  |  Chropyňská strojirna  |  2013
Karel Volenec  |  ELLA - CS  |  2012
Jaroslav Klíma  |  TESCAN ORSAY HOLDING  |  2011
Václav Muchna  |  Y SOFT CORPORATION  |  2010
Eduard Kučera  |  AVAST SOFTWARE  |  2009
Vlastimil Sedláček  |  SEKO EDM  |  2008
Josef Suska  |  HOKAMI CZ  |  2007
Jan Červinka  |  ADASTRA  |  2006
Radim Králík  |  GRAPO  |  2005
Jiří Konečný  |  ELKO EP  |  2004