Soutěž EY Podnikatel roku

Úvod

Ve společnosti EY se zaměřujeme na zavádění korektních postupů nakládání s údaji s cílem chránit vaše soukromí a vaše osobní údaje. Jsme toho názoru, že každý má prospěch z volného toku informací, které jsou shromažďovány a používány zodpovědným způsobem. Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je popsat postupy, kterými se společnost EY řídí v souvislosti s globálním systémem EY Podnikatel roku („systém“), co se týče soukromí všech osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v systému.

V systému můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje, které od vás obdržíme, za těchto okolností:

Používání systému

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám však odmítnete své osobní údaje poskytnout nebo nebudete souhlasit s následným zpracováním vašich osobních údajů, bude to mít za následek to, že se nebudete moci zúčastnit programu EY Podnikatel roku.

Kdo systém spravuje?

„Společnost EY“ je jedna nebo více členských firem společnosti Ernst & Young Global Limited („EYG“), přičemž každá z nich je samostatná právnická osoba a každá z nich může nezávisle jednat jako správce osobních údajů. Subjektem, který jedná jako správce v rámci poskytování tohoto systému, na němž jsou zpracovávány a uchovávány vaše údaje, je společnost EYGM Limited, která je členskou firmou EYG. Údaje, které v rámci systému poskytnete, sdělí společnost EYGM Limited jedné nebo více členským firmám EYG nacházejícím se kdekoli na světě (viz níže uvedená část „Proč potřebujeme vaše údaje?“). Každá z těchto členských firem bude společným správcem ve vztahu k osobním údajům týkajícím se jejího místního programu EY Podnikatel roku.

Databáze, která uchovává všechny informace v rámci systému, se nachází v globálním datovém centru EY v Německu.

Správu a údržbu webu www.podnikatelroku.cz zprostředkovává společnost UNODOR LTD se sídlem 61 Magnolia Walk, Eastbourne, BN22 0ST, Velká Británie, která jedná prostřednictvím svého odštěpného závodu UNODOR LTD, odštěpný závod, se sídlem Martinovská 3244/42 Martinov, 723 00 Ostrava („UNODOR“) Databáze, která uchovává všechny informace potřebné pro účast v soutěži, se nachází na serveru společnosti UNODOR v České republice.

 

Jaký typ osobních údajů se v systému zpracovává?

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané v systému se týkají nominujících osob, a přihlášených podnikatelů, sponzorů, členů poroty a pracovníků EY (všichni zaměstnanci, partneři a dodavatelé zastupující EY), kteří systém spravují:

Přístup k vašim osobním údajům v systému a jejich předávání.

Společnost EY nebude předávat vaše osobní údaje třetím stranám (kromě níže uvedených stran), pokud jste s tím nesouhlasili a ani to není vyžadováno ze zákona. Vaše osobní údaje sdělíme pouze třetím stranám, které písemně souhlasily se zajištěním odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. K vašim osobním údajům mají v souvislosti s programem EY Podnikatel roku v systému přístup tyto osoby:

Mezi výše uvedená přístupová práva patří předávání osobních údajů v různých jurisdikcích (včetně jurisdikcí mimo Evropskou unii), v nichž společnost EY působí (sídla kanceláří společnosti EY jsou uvedena na adrese http://www.ey.com/ourlocations). Společnost EY bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a profesními předpisy ve vaší jurisdikci. Společnost EY má komplexní globální program souladu s předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, který zahrnuje závazná podniková pravidla schválená Evropskou unii (http://www.ey.com/gl/en/home/ey-data-protection-binding-corporate-rules-program). Společnost EY taktéž získala certifikaci EU-US Privacy Shield Framework (Rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA), kterou spravuje Ministerstvo obchodu USA a která poskytuje organizacím, jako je společnost EY, mechanismus dodržování požadavků EU na ochranu osobních údajů při předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států amerických. V Prohlášení společnosti EY o ochraně osobních údajů (http://www.ey.com/us/en/home/ey-privacy-shield-data-privacy-statement) naleznete více informací o tom, jakým způsobem společnost EY dodržuje Privacy Shield Framework (Rámec pro ochranu osobních údajů).

Proč potřebujeme vaše údaje?

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v systému, se používají především pro účely vaší přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku.

EY může příležitostně použít osobní údaje pro následující účely:

V přihlášce do soutěže EY Podnikatel roku (resp. ve vašich hodnotících materiálech pro členy poroty) vás požádáme o udělení souhlasu se zadáním vašich kontaktních údajů do systému řízení vztahů se zákazníky (CRM systému) společnosti EY. Budete-li si přát zrušit odebírání marketingových materiálů společnosti EY, které se netýkají soutěže EY Podnikatel roku, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím lokálního koordinátora soutěže EY Podnikatel roku.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uložené v systému, jako jsou např. kontaktní údaje účastníků, budou smazány 10 let od skončení v soutěži EY Podnikatel roku nebo ve lhůtě vyžadované místními legislativou. Po uplynutí této lhůty budou jedinými údaji, které budou o účastnících uchovávány, jejich jméno, společnost/organizace, s níž jsou spojováni, rok, kdy se zúčastnili soutěže EY Podnikatel roku a jejich dosažené umístění. Tyto údaje jsou uchovávány v systému proto, aby měli koordinátoři soutěže k dispozici kompletní historii účastníků. Často jsou dotazováni na to, zda se konkrétní společnost nebo osoba účastnila soutěže EY Podnikatel roku a zda získala cenu.

Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje vypovídají o vašem etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení, členství v odborech, dále sem patří genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci a v některých jurisdikcích údaje o odsouzení v trestních věcech a za trestné činy.

Společnost EY od vás přes systém záměrně neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje a záměrem systému není zpracovávat takové údaje. Dále vezměte prosím na vědomí, že otevřená textová pole není vhodné vyplňovat nadměrným množstvím osobních údajů (včetně případných citlivých osobních údajů) a/nebo důvěrných informací o klientech.

Přístup, oprava, smazání, omezení zpracování nebo přenositelnost údajů

Jste ze zákona oprávněni si vyžádat podrobnosti o svých osobních údajích, které o vás shromažďuje společnost EY.

Přejete-li si potvrdit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v systému, nebo mít přístup ke svým osobním údajům v systému, obraťte se na koordinátora soutěže EY Podnikatel roku nebo pošlete svoji žádost e-mailem na adresu [email protected]

Můžete se ujistit, že jsou vaše osobní údaje správné a aktuální. Přejete-li si zažádat o opravu, vymazání, omezení zpracování nebo snadno přenositelnou kopii svých osobních údajů, obraťte se na koordinátora soutěže EY Podnikatel roku nebo pošlete e-mail na adresu [email protected]

Webové stránky www.podnikatelroku.cz a cookies

Cookies

Na webových stránkách se používají cookies, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce. V některých případech nám cookies pomáhají lépe poznat uživatele našich webových stránek, abychom jim mohli nabídnout prohlížecí funkce „šité na míru“ jejich potřebám.

Co je to „cookie“?

Jedná se o technologii, která našim webovým stránkám umožňuje ukládat ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče malé množství dat (identifikátory). Tato data pak naše webové stránky používají při vašich dalších návštěvách. Cookies neslouží k zjišťování identity neregistrovaných návštěvníků, ale pomáhají nám sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků, pokud jde o lokalitu a jazyk, abychom je při jejich příští návštěvě mohli nasměrovat na domovskou stránku EY v příslušném státě.

V některých sekcích našich webových stránek nám cookies pomáhají mapovat zájmy a preference návštěvníků internetu. Díky tomu lépe víme, co je pro vás důležité, a můžeme nabídku služeb přizpůsobit vašim potřebám.

Jak mohu cookies zablokovat?

Pokud nechcete, aby webové stránky do vašeho počítače ukládaly cookies, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookie upozornil. Pak se budete moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmete, či nikoli. Pokud ale cookies ve svém prohlížeči zablokujete, nebudete moci plně využívat všechny funkce, které naše webové stránky mají.

Jaké typy cookies používáme?

Webové stránky pracují se dvěma typy cookies:

1. Základní/nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro funkčnost našich webových stránek. Díky nim si systém například „pamatuje“ vaše přihlašovací údaje.

2. Targetingové a trackingové cookies

V některých sekcích webových stránek používáme cookies, které nám pomáhají zmapovat zájmy návštěvníků. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat vaše preference související se soutěží.

Prostřednictvím těchto cookies sbíráme informace o tom, kde vaše návštěva webových stránek začala, kde jste narazili na naši reklamu, jakou reklamu jste shlédli, zda jste na webové stránky přešli přímo, či nepřímo, jaké koncové zařízení jste pro návštěvu webových stránek použili a co jste si případně stáhli. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Tyto cookies slouží rovněž ke komunikaci s externími dodavateli, kteří data z našich webových stránek zpracovávají a extrapolují. Cílem těchto analýz je lepší znalost uživatelů našich stránek. Veškeré informace jsou anonymní a dostáváme je v agregované formě.Zahrnují statistickou analýzu, např. demografických faktorů, analýzu online chování návštěvníků, a toho, co je na webových stránkách opravdu zajímá. Externími dodavateli targetingových a trackingových cookies jsou výhradně důvěryhodné třetí strany. Pokud potřebujete podrobnější informace o dodavatelích, se kterými spolupracujeme, a o tom, jak tyto cookies fungují, kontaktujte nás.

 

Zabezpečení

Společnost EY usiluje o zabezpečení vašich osobních údajů, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedla společnost EY technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů. Všichni pracovníci společnosti EY a třetí strany, které si společnost EY najímá ke zpracování vašich osobních údajů, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich údajů.

Stížnosti

Máte-li obavy, že došlo k údajnému porušení zákonů o ochraně osobních údajů nebo jakéhokoli jiného předpisu ze strany společnosti EY, obraťte se na koordinátora soutěže EY Podnikatel roku. Můžete se taktéž obrátit na globálního ředitele společnosti EY pro ochranu osobních údajů (Global Privacy Officer) z právního oddělení (Office of the General Counsel) na adrese 6 More London Place, Londýn, SE1 2DA, Spojené království nebo e-mailem na [email protected] Referent společnosti EY pro ochranu osobních údajů vaši stížnost prošetří a poskytne vám informace o tom, jak se bude v záležitosti postupovat a jak bude vyřešena.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak společnost EY vaši stížnost vyřešila, máte právo si stěžovat k úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi. Záležitost můžete taktéž postoupit příslušnému soudu.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy nebo máte pocit, že vaše obavy nebyly v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů dostatečně vyřešeny, obraťte se prosím na koordinátora projektu EY Podnikatel roku nebo nám pošlete e-mail na adresu [email protected]

Potvrzení

Po vašem elektronickém přijetí se budou podmínky uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů považovat za účinné od data přijetí a zůstanou v platnosti po celou dobu vaší účasti v soutěži EY Podnikatel roku a poté v souladu s výše uvedenou částí Uchovávání údajů. Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v systému můžete kdykoli odvolat. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, nebudete se moci zúčastnit programu EY Podnikatel roku.

 1. Nominující osoby, přihlášení podnikatelé a pověřené osoby

  Mezi osobní údaje zpracovávané v systému týkající se nominujících osob a přihlášených podnikatelů do programu EY Podnikatel roku patří jejich jméno, kontaktní údaje (e-mail, pracovní telefonní číslo a adresa), fotografie soutěžícího a informace týkající se firmy, jako je např. počet let strávených ve společnosti. Pokud přihlášený podnikatel deleguje vyplnění své přihlášky pověřené osobě, bude mezi osobní údaje zpracovávané v systému týkající se pověřené osoby patřit jeho jméno, pracovní pozice, název společnosti, e-mailová adresa a telefonní číslo.

  Není povinné, aby nominující osoby a přihlášení podnikatelé nebo pověřené osoby vyplnili všechna pole v přihlášce. Například, datum narození (pouze měsíc a rok) a pohlaví jsou obě nepovinná pole. V některých zemích se tyto údaje neshromažďují vůbec, pokud se přihlášený podnikatel neuchází o speciální kategorii ocenění. Povinná pole budou v přihlášce označena červenou hvězdičkou.

  Společnost EY si může vyžádat informace o přihlášeném podnikateli nebo jeho společnosti/organizaci za účelem potvrzení nebo doplnění informací uvedených v jeho přihlášce do programu EY Podnikatel roku („ověření osobních údajů“). Pod ověření osobních údajů spadají v rozsahu povoleném platnými právními předpisy údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou sociální sítě, média, úvěrová historie, soudní a jiné dostupné rejstříky, rejstříky trestů nebo informace z externích zdrojů.

  Kromě osobních údajů, které jsou zpracovávány v systému, přihláška do soutěže EY Podnikatel roku taktéž žádá přihlášené podnikatele o finanční informace za poslední tři roky existence jejich společnosti/organizace a přihlášení podnikatelé jsou vyzváni, aby poskytli pro každý z těchto roků tyto údaje:

  1. roční obrat
  2. výsledek hospodaření před zdaněním
  3. zisk před odpisy, úroky a zdaněním (EBITDA)
  4. aktiva celkem
  5. vlastní kapitál

  Do systému bude vloženo shrnutí rozhovorů prováděných s každým z přihlášených soutěžících

  Při zadávání výše uvedených finančních údajů do systému pro účely soutěže EY Podnikatel roku přihlášení podnikatelé a jimi pověřené osoby potvrzují, že poskytnutí těchto údajů neporušuje ochranu osobních údajů ani žádná jiná zákonná práva společnosti/organizace nebo subjektu údajů, který je předmětem údajů, že obdrželi údaje oprávněným způsobem a že jsou řádně oprávněni udělit společnosti EY právo používat tyto údaje pro účely související se soutěží EY Podnikatel roku.

 2. Sponzoři

  Pole osobních údajů, které jsou zpracovávány v systému, obsahují údaje týkající se sponzorů, jako jsou např. jejich kontaktní údaje a název a logo společnosti.


 3. Členové poroty

  Osobní údaje týkající se členů poroty programu EY Podnikatel roku jsou zpracovávány v systému a patří mezi ně jméno a kontaktní údaje člena poroty (e-mailová adresa, telefon, adresa společnosti), fotografie, osobní životopis a jméno asistenta.


 4. Pracovníci společnosti EY

  Oprávnění pracovníci společnosti EY používají modul systému pro koordinaci soutěže EY Podnikatel roku. Údaje spravované v systému pro pracovníky společnosti EY zahrnují jejich křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu a pozici ve společnosti EY (např. zástupce ředitele, ředitel, partner).

  • Přihlášení podnikatelé a pověřené osoby mají přístup (s možností čtení, editace a tisku) k osobním údajům týkajícím se jejich vlastní přihlášky před odesláním příslušného formuláře do systému. Po odeslání si mohou soutěžící svou přihlášku zobrazit (pouze možnost čtení).
  • Členové poroty mají v systému přístup k osobním údajům soutěžících, které budou hodnotit. Členové poroty nejsou pracovníky společnosti EY a k údajům mají přístup, aby si mohli přihlášky zobrazit a hodnotit je. S výjimkou kategorie EY Světový podnikatel roku se členové poroty obvykle nachází v příslušné zemi soutěže EY Podnikatel roku. Porotci mají přístup k údajům o soutěžících, který je opravňuje pouze ke čtení těchto údajů, v období hodnocení. Jakmile toto období skončí, porotce nebudou mít dále přístup k údajům týkajícím se soutěžících. Budou-li údaje poskytnuty písemně formou shrnutí v PDF, bude soubor členům poroty zaslán zabezpečeným způsobem.
  • Sponzoři nemají přístup do samotného systému a v některých zemích mohou mít omezený přístup k osobním údajům (včetně jmen nominujících osob a přihlášených podnikatelů). V případech PDF nebo kopiích přihlášky, s vymazanými kontaktními a finančními informacemi).
  • Pracovníci společnosti EY na všech úrovních jsou povinni dodržovat různé profesní standardy a firemní směrnice upravující používání osobních údajů získaných v rámci pracovní činnosti. Tato pravidla se vztahují na osobní údaje shromážděné o přihlášených podnikatelích pro účely soutěže EY Podnikatel roku. Údaje o soutěžících jsou obecně k dispozici pracovníkům společnosti EY pouze v případě, že je potřebují znát (např. místní projektový manažer by obecně znal údaje týkající se přihlášených podnikatelů pro konkrétní program, za který je odpovědný, zatímco národní a globální vedoucí pracovníci by měli mít širší oprávnění ve vztahu k takovým údajům).
  1. Za účelem průzkumu prováděného výhradně společností EY nebo ve spolupráci s jinými organizacemi v oblastech souvisejících s podnikáním, a to v souhrnné a anonymizované formě.
  2. Za účelem pozvání některých soutěžících na vybrané akce pořádané EY pro přihlášené podnikatele nebo účastníky minulých ročníků soutěže EY Podnikatel roku, které EY považuje za vhodné a přínosné pro podnikatele.
  3. Za účelem pozvání některých soutěžících k účasti v průzkumech nebo studiích ideového vedení zaměřených na témata, která se týkají podnikatelů.
  4. Za účelem identifikace soutěžících, kterým by mohla přinést výhody buď nabídka relevantních služeb EY a/nebo seznámení s jinými podnikateli nebo leadery v oboru, kteří by mohli mít zájem setkat se s těmito podnikateli.
  5. Za účelem vývoje a publikace marketingových materiálů, reklamních publikací, mediálních publikací, videí a dalších materiálů vztahujících se k soutěži EY Podnikatel roku, ať už jsou podobné položky určeny pro interní nebo externí publikum.