Praha a Středočeský kraj

                                                                    


Praha a Středočeský kraj   

Společnost EY vyhlásila již čtrnáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku hlavního města Prahy a Středočeského kraje pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Do soutěže EY Podnikatel roku lze nominovat podnikatele, jímž je fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. Tato společnost musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců.

                                                                                                   

Dariusz Jakubowicz, majitel a předseda představenstva společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., která patří mezi nejvýznamnější středoevropské výrobce a distributory barev a laků, se stal vítězem a držitelem titulu EY Podnikatel roku 2018 hlavního města Prahy. Trofej nejlepšího EY Podnikatele roku 2018 Středočeského kraje si odnesl Sotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding a.s. Zavalianisův holding patří mezi špičku soukromých provozovatelů zdravotnických zařízení v České republice. Poskytuje excelentní zdravotní péči v Onkologickém a radiologickém centrum Multiscan v Pardubicích a do jeho portfolia se řadí mimo jiné i Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun.

„Regionální klání o titul ve Středočeském kraji i Praze bylo i v letošním roce velmi vypjaté. Odborná porota se nakonec rozhodla udělit tituly podnikatelům, které spojuje především, houževnatost, pracovitost a odvaha. Dariusz Jakubowicz viděl obrovský potenciál tradiční české firmy, která si však procházela finančními úskalími. Společnost Barvy a laky Hostivař, jíž vdechl nový život, se díky němu prosadila mezi nejvýznamnějšími výrobci a distributory barev a laků ve střední Evropě. Sotirios Zavalianis se postavil výzvě neznámého podnikatelského prostředí a v České republice vybudoval síť špičkových zdravotnických center, která se svým servisem řadí mezi ta nejlepší na světě,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Kamila Šteflová, marketingová manažerka Barvy a laky Hostivař, a.s.; Sotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding a.s.

„Neumíte si představit, jak mě mrzí, že tady pan Dariusz Jakubowicz není. S velkou pokorou přebírám cenu za práci, kterou po panu Maternovi Dariusz převzal, a již 21 let drží pevně v rukách jako rodinnou firmu,“ říká Kamila Šteflová, marketingová manažerka Barvy a laky Hostivař, a.s., která za vítěze převzala cenu.

„Je těžké vyjádřit mé pocity. Jsem za ocenění velmi vděčný. Život v Československu se mi za studií velmi líbil, a tak jsem se vrátil zpět. Myslím, že má působnost v ČR je přínosná, byť jsem ekonomický imigrant. V centru naší pozornosti je vždy člověk - snažíme se působit na pacienty tak, aby se v našich zařízeních cítili dobře. Vzdorujeme lidem, kteří nás řadí do průměru. A to nam dává ohromnou sílu. Kdybych neměl zdravý kritický postoj, nemohl bych vytvořit to, co jsem do dnes dokázal,“ říká Sotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding a.s.

Praha a Středočeský kraj patří mezi nejúspěšnější kraje, v devátenáctileté historii soutěže EY Podnikatel roku z nich pochází celkem pět celorepublikových vítězů, z toho tři z nich podnikají ve Středočeském kraji. Ze středních Čech také pochází největší firma v celé historii soutěže s ročním obratem v době účasti přes 10 miliard korun. Nejstaršímu účastníkovi z kraje bylo 68 let. Praha naproti tomu vyniká nadprůměrnou účastí žen. Zatímco v celé České republice se mezi zúčastněnými ke slabšímu pohlaví řadí jen každý desátý, v Praze je podíl podnikatelek o něco vyšší, 15 %. V loňském roce poprvé v historii soutěže získaly oba krajské tituly ženy, které podnikají nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale své působení dále rozrůstají do Střední Evropy.

Porota složená především z vítězů předcházejících ročníků se řídí mezinárodně platnými pravidly. Mezi hlavní kritéria hodnocení patří strategická orientace, globální dosah a samozřejmě finanční výsledky podniku, které jsou jasným ukazatelem zdraví a růstu firmy. Proces hodnocení je komplexní a zohledňuje kromě ekonomických dat také osobnost soutěžícího a jeho podnikatelský příběh. Porotci se také zaměří na podnikatelského ducha nominovaného, jeho čestnost a poctivost či mimopodnikatelské aktivity ve společnosti nebo regionu.

______________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku hlavního města Prahy

2018: Darius Jakubowicz, BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

2017: Simona Kijonková, Zásilkovna s.r.o.

2016: Leopold Bareš, SIPRAL a.s.

2015: Jiřina Nepalová, Renomia a.s.

2014: Jaroslav Horák, Albatros Media, a.s.

2013: Jaroslava Valová, SIKO KOUPELNY a.s.

2012: Zdeněk Pelc, GZ Digital Media, a.s.

2011: Pavel Bouška, VAFO PRAHA s.r.o.

2007: Ondřej Fryc, Internet Mall, a.s.

_______________________________________________________

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Středočeského kraje

2018: Sotirios Zavalianis, AKESO holding a.s.

2017: Alexandra Kala, PROFIMED s.r.o.

2016: Miroslav Jelínek, Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.

2015: Zdeněk Pelc, GZ Media, a. s.

2014: Martin Vohánka , W.A.G. payment solutions, a.s.

2012: Zdeněk Pelc, GZ Media, a. s.

2011: Pavel Bouška, VAFO PRAHA s.r.o.

2010: Martin Hrdlička , HRDLIČKA spol. s r.o.

2009: Eduard Kučera, AVAST Software a.s.

2008: Vladimír Kovář, Unicorn a.s.

2007: Jan Mičánek, LESS a.s.

2006: Roman Sviták , Grada Publishing, a.s.

2005: Ivo Lukačovič, Seznam.cz, a.s.

__________________________________________________________________

EY Česká republika
Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram