1. Základní informace

Informace o přihlášeném podnikateli
Účastnil/a jste se soutěže EY Podnikatel roku v minulých letech?*
Informace o dalších soutěžících
Účastnil/a jste se soutěže EY Podnikatel roku v minulých letech?
plus Přidat dalšího soutěžícího
Účastnil/a jste se soutěže EY Podnikatel roku v minulých letech?
Účastnil/a jste se soutěže EY Podnikatel roku v minulých letech?
Informace o společnosti a podnikání
Je Vaše společnost spolufinancována fondem typu Venture Capital/Private Equity?*
Prosíme uveďte kód/y ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE
1.
2.
3.
4.
5.
Zbývající počet znaků: 900

2. Finanční ukazatele

Při vyplňování finančních informací v přihlášce uvádějte prosím konsolidované údaje za společnost nebo skupinu společností, jako jejíž majitel budete v soutěži vystupovat, a to včetně zahraničních entit. Pokud z jakéhokoliv důvodu konsolidaci běžně nesestavujete, preferovali bychom prostý součet výkazů zisku a ztráty (výsledovek) všech výše definovaných společností s tím, že řádek roční obrat bude ponížen o částku reprezentující vnitroskupinové prodeje.
Poslední hospodářský rok (2020)*
Hospodářský rok (2019)*
Hospodářský rok (2018)*
Datum ukončení hospodářského roku (DD/MM/YYYY)
Roční obrat (v tis. Kč)
(Výkaz zisku a ztráty - pozice I.1. tržby za prodej výrobků a služeb + pozice II. tržby za prodej zboží)
Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
Zbývající počet znaků: 900
Došlo během posledních tří let k fúzi podniku s jiným subjektem?

3. Informace o projektu

Zbývající počet znaků: 600
Zbývající počet znaků: 600
Zbývající počet znaků: 600
Zbývající počet znaků: 600

4. Shrnutí a dokončení přihlášky

Jak jste se o možnosti nominovat do soutěže dozvěděl/a?
Kdo Vás do soutěže nominoval (pokud to byla jiná osoba)?
Doplňující informace
Byl/a jste Vy osobně nebo Vaše společnost během posledních pěti let předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo občanskoprávního či trestněprávního řízení?
Zbývající počet znaků: 900
Závěrečná prohlášení
Upozornění
Pokud se po podání přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku stanete Vy osobně nebo Vaše společnost předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo občanskoprávního či trestněprávního řízení, je Vaší povinností nás o této skutečnosti uvědomit. Společnost EY si v takovém případě vyhrazuje právo Vás ze soutěže vyřadit.

Beru na vědomí, že
Poskytnuté informace budou použity společností EY, členy celosvětové sítě společností EY („Firmy EY“) partnery soutěže a nezávislou porotou pro účely soutěže EY Podnikatel roku (včetně její propagace a výběru vítěze). Poskytnuté informace mohou být využity k výzkumným, vzdělávacím nebo jiným účelům s podmínkou, že moje jméno i název mé společnosti budou zpřístupněny pouze společnosti EY, Firmám EY, partnerům soutěže nebo porotcům. V souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku bude využíváno a zveřejněno moje jméno, název společnosti, nefinanční informace, fotografie a videonahrávky mé osoby z jakéhokoli zdroje.

Potvrzuji, že
Informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a správné. Veškeré další informace, které pro účely soutěže v budoucnu poskytnu, budou pravdivé a správné. Poskytnuté údaje neporušují právo na ochranu osobních údajů fyzických osob (subjekt údajů) ani žádná jiná zákonná práva společnosti/organizace nebo subjektu údajů. Nejsem-li sám/sama subjektem údajů, pak prohlašuji, že jsem osobní údaje získal/a řádným způsobem a že jsem oprávněn/a udělit společnosti EY právo používat tyto údaje pro účely související se soutěží EY Podnikatel roku.
* povinný údaj