Vzorová přihláška pouze k nahlédnutí.
Přihláška již byla uzavřena, nelze jí proto dále upravovat. Děkujeme za pochopení.
 

Doplňující informace

 

Závěrečná prohlášení

Upozornění
Pokud se po podání přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku stanete Vy osobně nebo Vaše společnost předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo občanskoprávního či trestněprávního řízení, je Vaší povinností nás o této skutečnosti uvědomit. Společnost EY si v takovém případě vyhrazuje právo Vás ze soutěže vyřadit.

Beru na vědomí, že
Poskytnuté informace budou použity společností EY, členy celosvětové sítě společností EY („Firmy EY“) partnery soutěže a nezávislou porotou pro účely soutěže EY Podnikatel roku (včetně její propagace a výběru vítěze). Poskytnuté informace mohou být využity k výzkumným, vzdělávacím nebo jiným účelům s podmínkou, že moje jméno i název mé společnosti budou zpřístupněny pouze společnosti EY, Firmám EY, partnerům soutěže nebo porotcům. V souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku bude využíváno a zveřejněno moje jméno, název společnosti, nefinanční informace, fotografie a videonahrávky mé osoby z jakéhokoli zdroje.
Potvrzuji, že
Informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a správné. Veškeré další informace, které pro účely soutěže v budoucnu poskytnu, budou pravdivé a správné.Poskytnuté údaje neporušují právo na ochranu osobních údajů fyzických osob (subjekt údajů) ani žádná jiná zákonná práva společnosti/organizace nebo subjektu údajů. Nejsem-li sám/sama subjektem údajů, pak prohlašuji, že jsem osobní údaje získal/a řádným způsobem a že jsem oprávněn/a udělit společnosti EY právo používat tyto údaje pro účely související se soutěží EY Podnikatel roku.


Odesláním příhlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a s oznámením o ochraně osobních údajů
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
O soutěži EY podnikatel roku
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech.

©2019 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. | Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář