Vzorová přihláška pouze k nahlédnutí.
Přihláška již byla uzavřena, nelze jí proto dále upravovat. Děkujeme za pochopení.
 

Finanční ukazatele

Při vyplňování finančních informací v přihlášce uvádějte prosím konsolidované údaje za společnost nebo skupinu společností, jako jejíž majitel budete v soutěži vystupovat, a to včetně zahraničních entit. Pokud z jakéhokoliv důvodu konsolidaci běžně nesestavujete, preferovali bychom prostý součet výkazů zisku a ztráty (výsledovek) všech výše definovaných společností s tím, že řádek roční obrat bude ponížen o částku reprezentující vnitroskupinové prodeje.
Poslední hospodářský rok
(2018)
Hospodářský rok
(2017)
Hospodářský rok
(2016)
Datum ukončení hospodářského roku (DD/MM/YYYY)*
Roční obrat (v tis. Kč)*
(Výkaz zisku a ztráty - pozice I.1. tržby za prodej výrobků a služeb + pozice II. tržby za prodej zboží)
Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč)*
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr*
Uveďte prosím odhad ročního obratu
a výsledku hospodaření před zdaněním
(v tis. Kč) za rok 2019.
Chcete k finančním údajům pro porotu doplnit nějaké vysvětlující informace?


 
*  Povinné údaje