Informace o přihlášeném podnikateli

Účastnil/a jste se soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku v minulých letech?*

Informace o dalších soutěžících

Účastnil/a jste se soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku v minulých letech?
plus Přidat dalšího soutěžícího
Účastnil/a jste se soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku v minulých letech?
Účastnil/a jste se soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku v minulých letech?

Informace o organizaci a její činnosti

Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900

Přehled výsledků hospodaření

Přehled výsledků hospodaření slouží k snadnému zaznamenání finančních informací organizace a získání přehledu o těchto údajích.
Jednotky: v celých tisících Kč
Poznámka: Do jednotlivých polí zadávejte výhradně číselné údaje. Chcete-li doplnit jakékoliv vysvětlení, vepište jej, prosím, do pole pro poznámky. Uveďte, prosíme, celkové finanční údaje za organizaci/společnost. Pokud je činnost projektu nebo střediska, se kterým jste se do soutěže přihlásili, rozložena do více právních entit (např. spolek a společnost s ručením omezeným), uveďte ve všech kolonkách konsolidované výsledky (jednoduchý součet). Do poznámky uveďte, za jaké entity jsou čísla vedeny.
Rok
Dotace
Dary
Tržby z vlastní činnosti
Náklady spojené s vlastní činností
Výsledek hospodaření z vlastní činnosti
Všechny další náklady
Movitý majetek (likvidní aktiva)
Majetek celkem
Příjemci
Poznámky
2018*
2019*
2020*
2021*
(odhad)
Vysvětlivky

Informace o zakladateli organizace

Zbývající počet znaků: 900
C) Kolik času investujete do činnosti organizace?*

Hodnoticí kritéria

Označte políčko, které podle Vašeho názoru nejlépe odráží Vaší situaci/situaci Vaší organizace. Pokud chcete, připojte krátký komentář.
Inovace
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Rozsah působnosti a aplikovatelnost
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Udržitelnost
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Přímý pozitivní společenský vliv
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Vzor
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900
Zbývající počet znaků: 900

Reference

Jak jste se o možnosti nominovat do soutěže dozvěděl/a?
Kdo vás do soutěže nominoval (pokud to byla jiná osoba)?
Doplňující informace
Byl/a jste Vy osobně nebo Vaše společnost během posledních pěti let předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo občanskoprávního či trestněprávního řízení?*
Zbývající počet znaků: 900
Závěrečná prohlášení
Upozornění
Pokud se po podání přihlášky do soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku stanete Vy osobně nebo Vaše společnost předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo občanskoprávního či trestněprávního řízení, je Vaší povinností nás o této skutečnosti uvědomit. Společnost EY si v takovém případě vyhrazuje právo Vás ze soutěže vyřadit.

Beru na vědomí, že
Poskytnuté informace budou použity společností EY, členy celosvětové sítě společností EY („Firmy EY“) partnery soutěže a nezávislou porotou pro účely soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku, která je součástí projektu EY Podnikatel roku (včetně její propagace a výběru vítěze). Poskytnuté informace mohou být využity k výzkumným, vzdělávacím nebo jiným účelům s podmínkou, že moje jméno i název mé společnosti budou zpřístupněny pouze společnosti EY, Firmám EY, partnerům soutěže nebo porotcům.
V souvislosti se soutěží EY Společensky prospěšný podnikatel roku bude využíváno a zveřejněno moje jméno, název společnosti, nefinanční informace, fotografie a videonahrávky mé osoby z jakéhokoli zdroje.

Potvrzuji, že
Informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a správné. Veškeré další informace, které pro účely soutěže v budoucnu poskytnu, budou pravdivé a správné.
Poskytnuté údaje neporušují právo na ochranu osobních údajů fyzických osob (subjekt údajů) ani žádná jiná zákonná práva společnosti/organizace nebo subjektu údajů. Nejsem-li sám/sama subjektem údajů, pak prohlašuji, že jsem osobní údaje získal/a řádným způsobem a že jsem oprávněn/a udělit společnosti EY právo používat tyto údaje pro účely související se soutěží EY Společensky prospěšný podnikatel roku, která je součástí projektu EY Podnikatel roku.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a s oznámením o ochraně osobních údajů.
* povinný údaj